PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Folklor jako historický pramen - YBHB055
Anglický název: The Use of Folklore in Historical Research
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Anotace
Folklorní tematika představovala dlouhou dobu výraznou součást společenského vědomí. Přitom se bude preferovat subjektivizace dějin: jak se komu co a jak jeví. Půjde rovněž o sociologizující pohled na folklor. Studující získají základní přehled o folkloru jako historickém pramenu. Kromě jiných témat se přednášky budou mimo jiné týkat žánru pověsti a vzpomínkového vyprávění. Atestace bude založena na aktivitě studentek a studentů, na jejich vstupu do rozprav, v neposlední řadě na seminární práci.
Poslední úprava: Gabrielová Hana, Mgr. (09.08.2021)
Sylabus

1/ Úvod. Postavení folkloristiky v systému sociálních a humanitních věd.

2/ Definice folkloru.

3/ Folklorní žánry. Především žánr pověsti a vzpomínkového vyprávění.                                                                                                    

4/ Folklor a skutečnost. Historické tradice.

5/ Problematika prostoru. Mikroregion. Místa ne-místa v pojetí Marca Augéa.

6/ Opuštěná a chátrající místa. Radan Haluzík a kolektiv o „vágním“ prostoru.

7/ Zpustlá zákoutí měst. Periférie s vlastním mikroklimatem.

8/ Urbex jako sociokulturní aktivita.

9/ „Extravilán“ v současných pověstech. Numinózní podání.

10/ Démonologické pověsti. Pověsti o pokladech. Současní hledači pokladů.

11/ Základní sbírky pověstí.

12/ Závěr.

 

Literatura:

Barbora Fajglová – Katka Havlíková: Urbex – Opuštěná místa v Čechách. Praha: Grada 2014.

Radan Haluzík a kol.: Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. Praha: Academia 2020.

Petr Janeček (ed.): Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní muzeum – FHS UK 2011.

Jaromír Jech: Krakonoš. Vyprávění o vládci Krkonošských hor od nejstarších dob po dnešek. Praha: Plot 2008.

Michael Kerrigan: Urbex- Krása ztracených míst. Praha: CPRESS 2018.

Jan Luffer: Katalog českých numinózních pověstí. Praha: Academia: 2014.

Jan Pohunek: Stíny mezi stromy. Extravilán v současných pověstech. Praha: Národní muzeum 2015.

Poslední úprava: Gabrielová Hana, Mgr. (09.08.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK