PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
"Pravda" a "fikce" v historických vědách. Příklad Paula Ricoeura. - YBHB047
Anglický název: "Pravda" a "fikce" v historických vědách. Příklad Paula Ricoeura.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBHJH20ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Neslučitelnost : YBH259
Záměnnost : YBH259
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)
Kurz ukazuje na příkladu koncepce Paula Ricoeura: a) možnosti prostředkování mezi filosofickým, (kulturně a kognitivně) antropologickým a historicko-vědním způsobem pojednání "dějin", resp. "historicity" určitého okruhu jevů; b) představuje různá (Aristotelovo, Augustinovo, Kantovo, Husserlovo a Ricoeurovo) pojetí času a pojednání naší možnosti zakoušet jeho průběh (pomocí Cassirerovy teorie symbolického formování); c) ukazuje, jak se mohou navzájem prostupovat (teoretické) vědní a (narativní) literární tvary jak tam, kde se jedná o pojednání individuální zkušenosti, tak tam, kde chceme pojednávat velké dějinné útvary a vývojové procesy.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Povinná:

  • Ricoeur, Paul. Čas a vyprávění I. Zápletka a historické vyprávění. Praha : OIKOYMENH, 2000, 319 s. ISBN 80-7298-051-3.
  • Ricoeur, Paul. Čas a vyprávění II. Konfigurace ve fiktivním vyprávění. Praha: OIKOYMENH, 2002, 245 s. ISBN 80-7298-051-3.
  • Ricoeur, Paul. Čas a vyprávění III. Vyprávěný čas . Praha: OIKOYMENH, 2007, 413 s. ISBN 978-80-7298-105-2.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Témata:

1) Vymezení "filosofie dějin" a "historické vědy".

2) Kulturní a kognitivní antropologie ve vztahu ke zkušenosti času a jednání.

3) Teorie symbolického formování.

4) Kulturní a priori versus aposteriorní zkušenost (času, prostoru, jednání atd.).

5) Pojetí času u Aristotela, Augustina, Kanta, Husserla a Ricoeura.

6) Narativní teorie dějepisectví (Veyne, Danto, White, Ankersmit).

7) Narativní prostředkování zkušenosti času; mimésis I, II a III; čas kosmický, čas lidského života a čas dějinný.

8) "Historická" věda" versus "dějepisectví".

9) Weberovy "ideální typy" a Ricoeurovy "zápletky".

10) Lze ověřovat dějepisecké vyprávění? "Pravda" a "fikce" v Ricoeurově pojetí.

11) Pramenné "stopy" a "pramenná svědectví".

12) Různá pojetí dějinného času (Koselleckova "nesoučasná současnost").

13) Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním.

 

Doporučená literatura:

HORSKÝ, J. Teorie a narace: k noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje. 1. vyd. Praha: Argo, 2015. 274 s. Historické myšlení; sv. 67. ISBN 978-80-257-1320-4

KOŽIAK R., ŠUCH J., ZELEŇÁK E. (eds.). Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín, Bratislava: Chronos, 2009. 304 s. ISBN 978-80-89027-28-6

ZELEŇÁK E. Two Versions of a Constructivist View of Historical Work. History and Theory. 54/2015 (May), s. 209-225. ISSN 0018-2656

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK