PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny každodennosti II. - YBHB040
Anglický název: The History of Everyday Life II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Roman Zaoral
Vyučující: PhDr. Roman Zaoral
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Roman Zaoral (28.01.2020)
Problematika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do sociálního prostředí šlechtického dvora a města ve středověku. Pozornost je rovněž věnována problematice cestování a mentalit. Výklad je doplněn ukázkami písemných, hmotných a ikonografických pramenů. Kurz navazuje na předchozí Dějiny každodennosti I.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Povinná:

  • Hoffmann, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 712 s. ISBN 978-80-7106-543-2.
  • Pirenne, Henri. Středověká města : studie z dějin hospodářských a sociálních. Praha: Historický klub, 1928, 218 s. ISBN .
  • Gurevič, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. Praha: Mladá fronta, 1978, 286 s. ISBN .

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Témata:
1) Rytířství a život na dvoře I.: středověký hrad, znaky dvorské kultury.
2) Rytířství a život na dvoře II.: rytířské slavnosti a turnaje, den všední.
3) Rytířství a život na dvoře III.: rozbor pramenů.
4) Rytířství a život na dvoře IV.: ústní prezentace.
5) Život ve městě I.: pojem město, počátky středověkého města.
6) Život ve městě II.: svobody, privilegia a jejich meze, topografie města.
7) Život ve městě III.: velikost měst, dům a jeho obyvatelé.
8) Život ve městě IV.: rozbor pramenů.
9) Život ve městě V.: ústní prezentace.
10) Cesty a cestování.
11) Mentality ve středověku a jejich proměna v raném novověku: vnímání času a prostoru (práce s mapou),
renesanční přístup ke světu.
12) Cestování a mentality: ústní prezentace.
13) Závěrečný esej.

Doporučená literatura:

PETRÁŇ, J. a kolektiv. Dějiny hmotné kultury I/1-2. Praha: SPN, 1985. ISBN 14-417-85. Vybrané kapitoly.
LE GOFF, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-274-8. Vybrané kapitoly.
MACEK, J. Česká středověká šlechta. Praha: Argo, 1997. ISBN 80-7203-045-0.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Roman Zaoral (28.01.2020)

Komentovaná bibliografie k vybranému tématu a závěrečný esej

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK