PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní česko-židovské vztahy pohledem historických věd (1780 - 1939) - YBHB036
Anglický název: Modern Czech-Jewish Relations from the Perspective of Historical Sciences (1780 - 1939)
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (27.06.2018)
Cílem kurzu je podat kauzální výklad postavení (daného legislativou i postavení faktického) židovské menšiny v Rakousku, v Rakousku-Uhersku a v Československé republice (v první a v tzv. druhé), respektive diferencujícího se poměru většinové české i českoněmecké společnosti k židovským spoluobčanům. Dále kurz sleduje krystalizaci asimilantské i národněžidovské identity, hierarchizaci jejích komponentů v modernizující se, etnicky (národnostně) různorodé společnosti. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Povinná:

  • Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, 702 s. ISBN 80-85924-33-1.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Témata:
1) Reformy Josefa II. ve vztahu k židovskému obyvatelstvu. Vztah většinové společnosti k Židům, stereotypy a mýty, první náběhy k česko-židovské asimilaci.
2) Rok 1848/1849. Židé a revoluce, evropské pogromy, Karel Havlíček Borovský a Židé.
3) Rok 1867 (dovršení emancipace Židů v rakouském státě). Odraz legislativy v životě většinové a židovské společnosti.
4) Vznik moderního českého antisemitismu, jeho evropské zdroje. Český filosemitismus.
5) Od českožidovských snah ke vzniku českožidovského hnutí. Profil tzv. německých Židů.
6) Charakteristika českožidovského hnutí, základní kameny moderní českožidovské identity.
7) Zlatý věk „českého“ antisemitismu (1895-1897).
8) Vznik sionismu, jeho průnik do českých zemí, mentalita tzv. národních Židů.
9) Svár mezi asimilanty a sionisty.
10) První světová válka, vznik Československé republiky a Židé.
11) Židé ve zlatém věku Československé republiky. Soužití i izolace.
12) Českoslovenští Židé ve třicátých letech 20. století. Mezi většinovou demokracií a politickým extrémismem.
13) Židé v tzv. druhé republice. Rozpad jejich života, nové strategie soužití.

 Doporučená literatura:

SOUKUPOVÁ, B., ZAHRADNÍKOVÁ, M. Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2003. ISBN 80-85608-72-3. Vybrané kapitoly.
POJAR, M., SOUKUPOVÁ, B., ZAHRADNÍKOVÁ, M. Židovská menšina za druhé republiky. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007. ISBN 978-80-86889-52-8. Vybrané kapitoly.
Židé. Dějiny a kultura. Praha: Židovské muzeum v Praze. ISBN 80-85608-43-4. Vybrané kapitoly.
HOENSCH, J. K., BIMAN, S., LIPTÁK, Ľ. Emancipácia Židov - antisemitizmus - prenasledovanie v Nemecku, Rakúsku-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku. Bratislava: Veda, 1999. ISBN 80-224-0600-7. Vybrané kapitoly.
KŘESŤAN, J., BLODIGOVÁ, A., BUBENÍK, J. Židovské spolky v českých zemích v letech 1918-1948. Praha: Sefer, 2001. ISBN 80-85924-27-7. Vybrané kapitoly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK