PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd II. (1918 - 1939) - YBHB035
Anglický název: Modern Czech-German Relations from the Perspective of Historical Sciences II. (1918 - 1939)
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (27.06.2018)
Cílem kurzu je analyzovat východiska české většiny a českoněmecké menšiny v Československé republice, kde se Češi ocitli v postavení státotvorného národa a čeští Němci v pozici menšiny. Kurz podává výklad kontrastu kulturní a národněpolitické identity Čechů a českých Němců, krystalizace českoněmeckých postojů k novému státnímu útvaru. Tyto fenomény sleduje na pozadí měnícího se vztahu Československé republiky k „novému“ Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké politiky i „zdola“ (pohledem elit i řadových příslušníků). Dále kurz analyzuje identitu češství a evropanství a jejich vzájemnou provázanost. V závěru se věnuje objektivním podmínkám i subjektivnímu myšlení a jednání (změnám identit) v tzv. druhé republice. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)

Témata:

1) Dopad první světové války na českou a česko-německou mentalitu.

2) Češi, Němci, Židé a vznik Československé republiky: nadšení, strach, rezignace i odpor.

3) Praha jako hlavní město nového státu.

4) Československá republika a její vztah k sousedním státům v poválečné Evropě.

5) Československá republika - pokrok oproti Rakousku-Uhersku? „Rakušanství“ Čechoslováků.

6) Dvacátá léta - zlatý věk republiky (normalizace etnického klimatu aneb od nepřátelství k sousedství).

7) Aktivismus českých Němců: předpoklady a důsledky.

8) Světová hospodářská krize, nástup Adolfa Hitlera k moci v sousedním Německu (1933).

9) Reflexe německých událostí v české a českoněmecké mentalitě.

10) Němečtí a rakouští uprchlíci v Československu: prubířský kámen československé demokracie.

11) Československo-německé vztahy v letech 1935-1937. Český (československý) optimismus a evropská realita.

12) Neklidný rok 1938.

13) Tzv. druhá republika: od demokracie k totalitarismu.

Studijní literatura:

Povinná:
SEIBT, F. Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0577-3. Vybrané kapitoly.

MUELLER, H., KRIEGER, F., VOLLRATH, H. Dějiny Německa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. ISBN 80-7106-125-5. Vybrané kapitoly.

GEBHART, J., KUKLÍK, J. Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha, Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-626-6. Vybrané kapitoly.

Doporučená:
JAWORSKI, R. Na stráži němectví nebo v postavení menšiny? Sudetoněmecký národnostní boj ve vztazích výmarské republiky a ČSR. Praha: Pražská edice, 2004. ISBN 80-86239-09-8. Vybrané kapitoly.

KLIMEK, J., KUBŮ, E. Československá zahraniční politika 1918-1938. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. ISBN 80-85241-88-9. Vybrané kapitoly.

OLIVOVÁ, V. Dějiny první republiky. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-791-7. Vybrané kapitoly.

SOUKUPOVÁ, B. Český sebevědomý sen a evropská realita. Praha: Sofis, 2001. ISBN 80-902785-5-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK