PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Čechy a Anglie - YBHB032
Anglický název: Bohemia and England
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Roman Zaoral
Vyučující: PhDr. Roman Zaoral
Prerekvizity : {Zápis do kurzu je podmíněn splněním Úvodu do historie II.}
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Roman Zaoral (03.01.2022)
Kurz věnovaný problémům pozdního středověku usiluje o pohled na české dějiny v širších evropských souvislostech. Osou výkladu jsou vztahy mezi Čechami a Anglií na prahu husitské revoluce jako prvního článku evropské reformace.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (04.02.2020)

Povinná:

  • Šmahel, František. Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha: Karolinum, 1995, 498 s. ISBN 80-7184-073-4.
  • Šmahel, František. Husitská revoluce II. Kořeny české reformace. Praha: Karolinum, 1996, 364 s. ISBN 80-7184-072-6.
  • Seibt, Ferdinand. Lesk a bída středověku. Praha: Mladá fronta, 2000, 421 s. ISBN 80-204-0783-9.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Roman Zaoral (03.01.2022)

Témata:
1) Česká a zahraniční historiografie o česko-anglických stycích ve středověku; symptomy krize středověku.
2) Kroniky jako pramen česko-anglických styků (Froissart, Knighton, Walsingham).
3) Jednání o říšsko-anglické koalici; dvůr Anny Lucemburské.
4) Praha-Londýn-Řím: vztahy Čech a Anglie k papežské kurii od 13. do počátku 15. století.
5) Oxford-Praha: John Wycliff a lollardi, lollardské spisy, transfer viklefismu do Čech.
6 Korespondence mezi lollardy a husity; četba a interpretace pramenů.
7) Podíl Anglie na přípravě protihusitské kruciáty 1428-1429.
8) Česko-anglické vlivy ve výtvarném umění; znaky ikonoklasmu.
9) Eneáš Silvius Piccolomini: pohled humanisty na husity a lollardy.
10) Čeští utrakvisté a lollardi ve druhé polovině 15. a na počátku 16. století.
11) Rozbor pramenů
12) Závěrečný esej a slepá mapa.

Doporučená literatura:

BEJBLÍK, A. Shakespeare a dobrá královna Anna. Praha: Vyšehrad, 1989. ISBN 80-7021-006-0.
HEROLD, V. Pražská univerzita a Wyclif. Praha: Univerzita Karlova, 1985. Vybrané kapitoly.
SUCHÝ, M. England and Bohemia in the Time of Anne of Luxembourg. Dynastic Marriage as a Precondition for Cultural Contact in the late Middle Ages. In OPAČIĆ, Z. ed. Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe. Leeds: British Archaeological Association, 2009, s. 8-21. ISBN 978-1-906540-58-6.
HUDSON, A. From Oxford to Prague. The Slavonic and East European Review. 1997, 75, s. 642-657. ISSN 0037-6795.
ZAORAL, R. Podíl Anglie na tažení proti husitům. In Pocta Josefu Polišenskému. Poznámky k oxfordskému rukopisu Tanner 165. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 1996, s. 183-188. ISBN 80-902142-2-3.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Roman Zaoral (03.01.2022)

Podmínkou atestace je aktivní účast na výuce, která probíhá podle stanoveného rozvrhu, a napsání závěrečného eseje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK