PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tendence poválečného výtvarného umění - YBHB027
Anglický název: The Tendencies of Modern Art after World War 2
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Aleš Svoboda
Vyučující: Mgr. Aleš Svoboda
Neslučitelnost : YBK2005LI
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (26.06.2018)
Přednášky volně navazují na kurz Etapy (výtvarné) moderny. Opět není kladen hlavní důraz na samotnou faktografii, více jde o zpřístupnění motivů a cílů výtvarného umění ve druhé polovině 20. století. Ve spletité situaci různých uměleckých projevů se hledají spojující linie i klíčové body obratu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Témata:
1) Co je a co není (výtvarné) umění (úvod a metoda).
2) Ohlédnutí za strukturou a dynamikou umění 40. let, východiska tendencí.
3) Abstraktní expresionismus I - akční malba (action painting), informel, tachismus, gestické umění (l'art gestuel), l'art autre, lyrická abstrakce.
4) Figurativní tendence (existenciální, abstraktní expresionismus, resp. „figurativní“ abstraktní expresionismus; l'art brut).
5) Abstraktní expresionismus II - geometrická a „geometrizující“ abstrakce; lyrická abstrakce (colour-field painting); informel II; hard-edge; metodická abstrakce.
6) Tendence k „nové realitě“ (materiální kultura každodennosti), neodada, pop-art (anglický a americký); nový realismus, nová figurace, lettrismus; evropský nový realismus.
7) Výtvarné dílo a pohyb (dění díla): kinetismus, op art.
8) Happening, „activities“, events, piecy; Fluxus.
9) Výtvarné dílo a obecnost: minimal art (ABC art); konceptuální umění.
10) Výtvarné dílo a konkrétnost: land art, earthworkers; arte povera (poor art).
11) Výtvarné dílo a dokonalost fotografie: hyperrealismus, fotorealismus, sharp-focus.
12) Výtvarné dílo a tělesnost: body art, performance.
13) Transavantgarda, neo-expresionismus, bad painting, neo geo, neo konceptuální umění, umění a věda, graffiti.

Studijní literatura:

Dempseyová, A. Umělecké styly, školy a hnutí. Encyklopedický průvodce moderním uměním. Bratislava: Nakladatelství Slovart, 2002. ISBN 80-7209-402-5.
Foster, H. a kolektiv. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart. 2007. ISBN 978-80-7391-975-7.
Hicks, A. Průvodce světem současného umění. Zlín: Kniha Zlín, 2017. ISBN 978-80-7473-558-5.
Lucie-Smith, E. ARTODAY: Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. ISBN b80-85871-97-1.
Fineberg, J. D. Art since 1940: strategies of beeing. New York: Harry N. Abrams, Inc., 1995. ISBN 0810919516.
Srp, K. ed. Minimal, earth, conceptual art. Praha: Jazzová sekce, 1982. ISBN nepřiděleno
Zhoř, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-25555-8.
Wilson, M. Jak číst současné umění. Umění 21. století zblízka. Zlín: Kniha Zlín, 2017. ISBN 978-80-7473-620-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK