PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Prostor a čas v malbě 19. a 20. století - YBHB020
Anglický název: Space and Time in Painting of 19th and 20th Century
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Prerekvizity : {Zápis do kurzu je podmíněn splněním Úvodu do historie II.}
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. ak. mal. Jaroslav Alt (03.02.2021)
Obsahem přednášek je sledování změn vnímání a zobrazování prostoru v malbě daného období tj. konstrukce i destabilizace iluzivního prostoru, perspektiva a její varianty, neiluzivní prostor vytvářený v rámci dvojrozměrné plochy, časová složka podílející se na vytváření myšlenkového prostoru díla; aktivní úloha tvůrce na jedné straně a pozorovatele na straně druhé; přiřazení konkrétních výtvarných umělců k výtvarným směrům či hnutím; vazby a souvislosti malířské tvorby daného období s ostatními výtvarnými obory; vazby a souvislosti výtvarné tvorby daného období s dalšími uměleckými obory (architektura, literatura, hudba, film). Po dobu omezení prezenční výuky bude využíván MS Teams v čase dle běžného rozvrhu (upozornění a pozvánka k připojení budou pravidelně zasílány na e-mail). V případě trvání opatření během zkouškového období proběhne ústní část atestace on-line v prostředí MS Teams.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (30.09.2018)

Témata:

1) Varianty konstrukcí obrazového prostoru.

2) Základní principy vizuálního vnímání předmětné skutečnosti.

3) Výtvarný a obrazový prostor s odkazem na znovuobjevení lineární perspektivy v období italského quattrocenta.

4) Oko - orgán zraku.

5) Stín a světlo; iluze třetího rozměru; Trompe-l'œil.

6) Kvadraturní malba.

7) Vizuální stránka barokního divadla.

8) Malba Francisca Goyi jako inspirace umělců druhé poloviny 19. století.

9) Malba neoklasicismu a romantismu. William Turner.

10) Paul Cézanne; impresionismus; postimpresionismus.

11) Symbolismus; akademická a historizující malba.

12) Kubismus - hledání čtvrtého rozměru.

13) Expresionismus; nefigurativní umění.

Studijní literatura:

Povinná:
FRANCASTEL, P. Malířství a společnost, Výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Brno: Barrister & Principal, 2003. ISBN 80-86598-49-7.

CHALUPECKÝ, J. Evropa a umění. Praha: Torst, 2005. ISBN 80-7215-264-5.

SCRUTON, R. Estetické porozumění. Brno: Barrister & Principal, 2005. ISBN 80-85947-92-7.

LIVIO, M. Zlatý řez. Praha: Argo/Dokořán, 2006. ISBN 80-7203-808-7.

Doporučená:
DIDI-HUBERMAN, G. Před časem. Brno: Barrister & Principal, 2008. ISBN 978-80-87029-41-1.

VAŠÍČEK, Z. Jak se dělají filosofie. Praha: Triáda, 2012. ISBN 978-80-87256-60-2.

PETŘÍČEK, M. Myšlení obrazem. Praha: Herrmann a synové, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.

HORÁK, O., HORÁK, J. ed. Místa počinu: historie výstavních prostorů u nás od 19. st. po současnost. Praha: Komunikační prostor Školská, 2010. ISBN 978-80-254-8775-4.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK