PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny kosmologie - kombinovaná forma - YBHB019K
Anglický název: The History Cosmology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Proseminář k interpretaci textu - kombinovaná forma (YBZF04 nebo YBFA04)}
Neslučitelnost : YBHB019, YBH183
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (06.01.2020)
Kurz přibližuje vývoj názorů na podobu a uspořádání vesmíru od nejstarších dob až do radikální proměny kosmologického myšlení v 16. a 17. století s důrazem právě na dobu zrodu moderní vědy, tzv. kopernikánskou revoluci. Vedle výkladu vychází především z individuální četby renesančních kosmologických a astronomických textů (Koperník, Bruno, Galilei).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (06.01.2020)

Povinná:

 • Koyré, Alexandre. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Praha: Vyšehrad, 2004, 261 s. ISBN 80-7021-586-0.
 • Floss, Pavel. Proměny vědění. Praha: Mladá fronta, 1987, 580 s. ISBN 23-015-87.
 • Kuhn, Thomas S.. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997, 206 s. ISBN 80-86005-54-2.

Doporučená:

 • Grygar, Jiří, Horský, Zdeněk, Mayer, Pavel. Vesmír. Praha: Mladá fronta, 1979, 462 s. ISBN .
 • Horský, Zdeněk. Kepler v Praze. Praha: Mladá fronta, 1980, 243 s. ISBN .
 • Galilei, Galileo, Kepler, Johannes. Hvězdný posel (Galilei). Rozprava s Hvězdným poslem (Kepler). Příbram: Pistorius & Olšanská, 2016, 207 s. ISBN 978-80-87855-38-6.
 • Horský, Zdeněk. Koperník a české země. Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011, 491 s. ISBN 978-80-87378-87-8.
 • Kepler, Johannes. Sen neboli Měsíční astronomie. Praha: Paseka : Národní technické muzeum, 2004, 150 s. ISBN 80-7185-634-7.

Volitelná:

 • Koperník, Mikuláš. Kniha první. In Koperník, Mikuláš. O obězích nebeských sfér . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 81-174. ISBN 978-80-7465-217-2..
 • Bruno, Giordano. Večeře na Popeleční středu. In Bruno, Giordano. Dialogy . Praha: SNPL, 1956, s. 39-131. ISBN neuv..
 • Galilei, Galileo. Prvý den. In Galilei, Galileo. Dialóg o dvoch systémoch světa . Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1962, s. 15-108. ISBN neuv..

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (06.01.2020)

Ústní kolokviu prověřující porozumění vybranému dobovému kosmologickému textu v dobovém myšlenkovém kontextu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (06.01.2020)

Témata:
1) Představy o vzniku a uspořádání vesmíru jako výpověď o dobovém myšlení.
2) Pojednání proměn kosmologického myšlení v odborné literatuře.
3) Nejstarší představy o vesmíru v evropském kulturním okruhu: předsokratičtí myslitelé (Miléťané, eleaté, atomisté, Hérakleitos, pythagorejci).
4) Platón a jeho kosmologické názory v dialogu Tímaios.
5) Aristotelsko-ptolemaiovský systém.
6) Středověké kritiky aristotelismu: Jan Filoponos, David z Dinantu, Mikuláš z Oresme, Jan Buridan.
7) Mikuláš Koperník - O obězích nebeských sfér.
8) Renesanční přírodověda a její pojetí vesmíru: Mikuláš Kusánský, Patricius, T. Campanella.
9) Giordano Bruno - Večeře na Popeleční středu.
10) Tycho de Brahe, Johannes Keller.
11) Galileo Galilei - Dialog o dvou systémech světa.
12) Kopernikánská revoluce - změna paradigmatu v myšlení o přírodě.
13) Závěrečné shrnutí.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK