PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Česká společnost v rámci habsburské monarchie 19. století - YBH200
Anglický název: Czech Society under Habsburg Monarchy within the 19th Century
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vratislav Kozák
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (27.11.2017)
Přednáška se zaměří na každodenní život české veřejnosti, žijící v rámci Rakousko-Uherska v 19. století. V rámci souboru přednášek se studenti a studentky dozví mnohé aspekty života české společnosti z kulturního, politického i pracovního hlediska. V rámci tématu bude prezentována česká veřejnost v popředí událostí od konce napoleonských válek, přes problematický a revoluční rok 1848 až po velké politické změny 90. let. Cílem kurzu je ukázat všechna úskalí života české veřejnosti v době plné neustálých politických změn, vědeckých a technických inovací, stejně jako tíživých sociálních a náboženských problémů.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (27.11.2017)

Sylabus

1) Revoluce 1848 – události před revolucí, bouře proti strojům

2) Po roce 1848 – nepolitická politika, staročeši, Rukopisy, sociální otázka, socialistická hnutí

3) Císař a poddaní – habsburský dům, tajná policie, trojspolek

4) Mezinárodní vztahy – Válka s Pruskem, Bosna, zemská výstava 1891, národopisná výstava 1895, Rusofilství

5) Víra a náboženství – školství, Dogma o neomylnosti, sebevražednost, spor s vědou, jiná vyznání

6) Město kontra venkov – industrializace, Praha, bytová kultura, podnikání

7) Kultura – biedermeier a nová gotika, májovci, lumírovci, ruchovci, romantismus, empír

8) Nacionalismus – česko-německé vztahy, Národní divadlo

9) Mladočeši u moci – punktace, realisté, Badeniho vláda

10) Věda a pokrok – vlaky, fotografie a film, polygrafie a žurnalistika

11) Volný čas – Sokol, spolkový život, promenády apod.

12) Test

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (27.11.2017)

 

Podmínkou úspěšného zakončení bude úspěšné složení písemné zkoušky a maximální absence 2 přednášekStudijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (27.11.2017)

Sekundární literatura

EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848-1918. Praha: Libri, 1998. Dějiny českých zemí.

HROCH, Miroslav. Na prahu národní existence: touha a skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1999. Kolumbus.

KLÍMA, Arnošt. Revoluce 1848 v českých zemích. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.

KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005.

RAPPAPORT, Michael. Evropa devatenáctého století. Praha: Vyšehrad, 2011.

TAYLOR, A. J. P. Poslední století habsburské monarchie: Rakousko a Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918. Brno: Barrister & Principal, 1998.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK