PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Historická laboratoř - YBH190
Anglický název: Historical Laboratory
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (31.01.2018)
Na semináři jsou vítáni všichni, kteří připravují nějakou odbornou práci, bakalářskou, diplomovou - magisterskou, disertační, či nějaký článek, referát seminárku, a chtějí se s ostatními účastníky podělit o své dojmy z bádání, sdílet s nimi své výzkumné či redakční problémy, chtějí se poradit o úskalích své práci, prodiskutovat své publikační úzkosti, hledají teprve téma či se již utápějí v pramenech a otázkách a nemohou se dostat z bludného kruhu pochyb. Ano, známe to všichni, začátečníci i pokročilí - počáteční nadšení, trysk nápadů a myšlenek, útok na archivy a prameny, postupně utopení se v četném nasbíraném materiálu, pochybnosti o práci i sobě samém, prokrastinace..... Pak je dobré moci problém představit, sdílet, prodiskutovat s těmi, kteří se na problematiku mohou dívat s nadhledem. V konkrétní rovině má každý možnost představit svoji práci či dílčí otázku a diskutovat o možnostech jejího řešení s ostatními účastníky. Posluchači se pak musí snažit na základě představeného problému vystupujícímu klást vhodné dotazy a přinášet možné podněty. Úspěch semináře a jeho přínos záleží na aktivitě a pravidelné účasti všech přihlášených. Za aktivní účast a vystoupení na semináři bude rovněž udělen zápočet/atest. Těším se na Vás.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (31.01.2018)

Na semináři budete mít možnost představit své téma a problémy, s nimiž se setkáváte,

můžete rovněž donést prameny, s jejichž interpretací si nevíte rady. Společně s Vašimi kolegy budeme hledat

řešení problematických aspektů Vaší práce, probírat další otázky, které by dané téma vyvolalo, diskutovat o

pocitech z výzkumu a psaní práce. Podle potřeby probereme i vhodné výzkumné metody, pomocné vědy historické,

jako paleografii, numismatiku, diplomatiku, heraldiku atd. Vše bude ovšem založeno na konkrétní praxi a práci s

tím, co do semináře přinesete. Seminář by zúčastněným měl ulehčit práci na jejich tématech, ale také je naučit

prezentovat problematiku výzkumu a získávat tak - i ostatním poskytovat - zpětnou vazbu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK