PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zrození byrokrata: Vzdělání, moc a sociabilita osvícenských úředníků - YBH160
Anglický název: The Birth of Bureaucrat: Education, Power and Sociability of Enlightment Officials
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (22.02.2018)
Kurz je zaměřen na problematiku zrodu moderního úřednictva v osvícenství, zejména v době Josefa II. Věnuje se především střednímu úřednictvu habsburské monarchie, přičemž sleduje i evropský kontext, srovnává normy s praxí. Představuje koncepty byrokratizace a centralizace společnosti, pokouší se zodpovědět otázku formování nové osvícensko-úřednické elity, její identity, vzdělanostních, kulturních a rodinných strategií a vzorců chování. Studenti jsou seznamováni s pramenným materiálem a pokoušejí se zkoumat mikrohistorické případy úřednických kariér a každodenního života nižšího a středního úřednictva. Kurz se věnuje rovněž komunikaci mezi úřady a „občany“, pracovním podmínkám úředníků, šikaně i korupci a jejímu řešení. Podmínky atestu: účast a písemná prezentace (referát či krátké závěrečné pojednání).
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (22.02.2018)

Témata:

1) Pojem byrokrat. Modernizace, byrokratizace, centralizace, unifikace.

2) Osvícenský úředník jako Filozof a Nový člověk. Představy, ideály.

3) „Ctností a příkladem“. Josef II. jako první úředník státu.

4)  Řeč norem: nové požadavky na vzdělání a na praxi úředníků.

5) „Chci sloužit státu až do roztrhání těla“. Motivační dopisy uchazečů o úřední místa.

6) Cesta k rovnosti: konkurzní řízení na úřední místa.

7) Zrození experta a technokrata: krajští fyzikové, krajští školní komisaři, krajští inženýři.

8) Práce a kariéra: píle, služební léta, zásluhy, úřední postup a nobilitace

9) První ekonomické a sociální jistoty: plat, penze, vdovský důchod

10) Kontrola práce, udání a šikana, tlak na výkon a „vyhoření“ v úřadě.

11) Zpronevěra, korupce

12) Rodinné strategie, úřednické dynastie, formování identity novodobého úředníka

13) Společenské a kulturní strategie úředníků: salony, zednářské lóže, učené společnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK