PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Prostor a čas v malbě 19. a 20. století - YBH154
Anglický název: Space and Time in Painting of 19th and 20th Century
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (02.01.2017)
Malba 19. a 20. století - Evropa, Amerika; obsahem přednášek je sledování změn vnímání a zobrazování prostoru v malbě daného období, konstrukce i destabilizace iluzivního prostoru, perspektiva a její varianty, neiluzivní prostor vytvářený v rámci dvojrozměrné plochy, časová složka podílející se na vytváření myšlenkového prostoru díla; aktivní úloha tvůrce na jedné straně a pozorovatele na straně druhé; přiřazení konkrétních výtvarných umělců k výtvarným směrům či hnutím; vazby a souvislosti malířské tvorby daného období s ostatními výtvarnými obory; vazby a souvislosti výtvarné tvorby daného období s dalšími uměleckými obory (architektura, literatura, hudba, film).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (02.01.2017)
Doporučená:
  • viz anotace.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. ak. mal. Jaroslav Alt (20.02.2017)

Vypracování rešerše kapitoly „Dnešní snahy o estetično“ (str. 125 – 148) z knihy Rogera Scrutona Estetické porozumění (Eseje o filozofii, umění a kultuře), Barrister&Principal, Brno 2005. Atest proběhne formou individuálního kolokvia.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (02.01.2017)Vybraná témata: krajina, figura, portrét, zátiší, nefigurativní malba.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (02.01.2017)

Doporučené literatura:

Osterwald, Tilman: Pop Art, Benedikt Taschen, Köln, 1991, ISBN 3-8228-0294-8 Sontagová, Susan: O fotografii, Paseka / Barrister & Principal, Praha/Litomyšl, 2002, ISBN 80/7185-471-9 Barthes, Roland: Světlá komora ? Poznámka k fotografii, Agite/Fra, Praha, 2005, ISBN 80-86603-28-8 Golding, John: Cesty k abstraktnímu umění, Barrister & Principal, Brno, 2003, ISBN 80-86598-48-9 Livio, Mario: Zlatý řez, Argo/Dokořán, Praha, 2006, ISBN 80-7363-064-8 (Dokořán), ISBN 80-7203-808-7 (Argo) Sturgis, Alexander / Clayson, Hollis: Jak rozumět obrazům, Slovart, Praha, 2006, ISBN 80-7209-786-5 Leinz, Gottlieb: Malířství 20. století, Rebo Production, Praha, 1996, ISBN 80-85815-48-6 Hackett, Pat ed.: The Andy Warhol Diaries, Simon & Schuster, London, 1989, ISBN 0-671-69697-1 Svoboda, Karel: Estetika svatého Augustina a její zdroje, Karolinum, Praha, 2000, ISBN 80-246-0090-0 Chalupecký, Jindřich: Tíha doby, Votobia, 1997, ISBN 80-7198-175-3 Chalupecký, Jindřich: Evropa a umění, Torst, 2005, ISBN 80-7215-264-5 Kulka, Tomáš: Umění a falzum, Academia, 2004, ISBN 80-200-0954-X Kulka, Tomáš: Umění a kýč, Torst, 2000, ISBN 80-7215-128-2 Rodwin, L., Hollister, R. M.: Cities of the Mind, Plenum Press, New York and London, 1984, ISBN O-306-41426-0 McLuhan, M.: Understanding Media: The Extension of Man, W. A. L. Signet Book, The New American Library, 1964 Clair, Jean: Úvahy o stavu výtvarného umění/ Odpovědnost umělce, Barrister&Principal, Brno 2006, ISBN 80-7364-038-4 Scruton, Roger: Estetické porozumění, Barrister&Principal, Brno 2005, ISBN 80-85947-92-7 Scruton, Roger: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře, Academia, 2002, ISBN 80-200-1076-9 Baxandall, Michael: Stíny a světlo, Barrister&Principal, Brno 2003, ISBN 80-86598-58-6 Francastel, Pierre: Malířství a společnost, Výtvarný prostor od renesance ke kubismu, Barrister&Principal, Brno 2003, ISBN 80-86598-49-7 Aumont, Jacques: Obraz, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2005, ISBN 80-7331-045-7 Harrison, Charles; Wood, Paul (ed.): Art in Theory, 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing Professional, 2002, ISBN: 0631227083 (nově ve školní knihovně) Wood, Paul; Gaiger, Jason; Harrison, Charles (ed.): Art in Theory, 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing Professional, 1998, ISBN: 0631200665 (nově ve školní knihovně) Kesner, Ladislav: Vizuální teorie (Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech), H&H 2005, ISBN: 80-7319-054-0 Lyotard, Jean-Francois: Putování a jiné eseje, Herrmann & synové, Praha 2001 Lyotard, Jean-Francois: Návrat a jiné eseje, Herrmann & synové, Praha 2002 Bach, Richard: Jonathan Livingston Racek; Výzva perspektivy, ed. Petra Hanáková, nakl. Akademia, Praha 2008, ISBN 978-80-200-1625-6; Josef Vojvodík: Povrch, skrytost, ambivalence, nakl. Argo, 2008, ISBN 978-80-257-0020-4; Matila Costiescu Ghyka: Zlaté číslo, nakl. Argo/Dokořán, 2008, ISBN 978-80-7203-926-5 (Argo); Mario Livio: Neřešitelná rovnice, nakl. Argo/Dokořán, 2008, ISBN 978-80-7363-150-5 (Dokořán)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK