PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Světlo a jeho úloha v umění a architektuře - YBH153
Anglický název: Light and its Role in Art and Architecture
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (02.01.2017)
Kurs se nejdříve zaměří na to, jak lze chápat světlo, okrajově se dotkneme též filosofického přístupu ke světlu a prozkoumáme několik různých přístupů k němu v různých dobách a kulturách a to především ve vztahu k umění a architektuře. Nepůjde o systematický průzkum s nárokem na úplnost, spíše o několik dílčích sond, které osvětlí základní možnosti. V hodinách se vždy zaměříme na konkrétní ukázky v jednotlivých uměleckých dílech a stavbách. Pozornost věnujeme mimo jiné šerosvitu, středověkému světlu spirituálnímu, baroknímu iluzivnímu osvětlení, práci se světlem u různých architektů, tématu okulocentrismu (Pallasmaa), neopomineme též kresbu světlem – fotografii a pod. Cílem kursu je kromě představení několika základních přístupů k tématu, též snaha o hlubší porozumění a rozvinutí schopnosti zahlédnout a ocenit práci se světlem v uměleckých dílech a stavbách.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (02.01.2017)

(pravidelný kurz probíhající vždy v ZS - sylabus je vzhledem k měnící se tématice kurzu pojat obecněji)

 

1. Základní charakteristika konkrétního města (umístění, specifika tohoto konkrétního prostoru)

2. Historický exkurz I - založení města (iniciace, základní struktura)

3. Důležité stavby, architekti a umělci působící ve městě nebo mající k městu vztah v daném období (malířství, sochařství, hudba, literatura)

4. Historický exkurz II - důležité etapy budování a rozvoje města (měnící se podoba města a respektování / nerespektování / změna jeho dosavadní struktury)

5. Důležité stavby, architekti a umělci působící ve městě nebo mající k městu vztah v daném období (malířství, sochařství, hudba, literatura)

6. Historický exkurz III - důležité etapy budování a rozvoje města (viz výše)

7. Důležité stavby, architekti a umělci působící ve městě nebo mající k městu vztah v daném období (malířství, sochařství, hudba, literatura)

8. Historický exkurz IV - důležité etapy budování a rozvoje města (viz výše)

9. Důležité stavby, architekti a umělci působící ve městě nebo mající k městu vztah v daném období (malířství, sochařství, hudba, literatura)

10. Historický exkurz IV - důležité etapy budování a rozvoje města (viz výše)

11. Důležité stavby, architekti a umělci působící ve městě nebo mající k městu vztah v daném období (malířství, sochařství, hudba, literatura)

12. Závěrečný seminář, výběr témat k atestům

Literatura je studentům doporučena vždy v souvislosti s konkrétním kurzem (městem).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK