PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
O kočkách, tulácích a kanibalech: úvod do historické antropologie - YBH121
Anglický název: On Cats, Vagabonds and Cannibals: Introduction to Historical Anthropology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
doc. Veronika Čapská, Ph.D.
Vyučující: doc. Veronika Čapská, Ph.D.
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (28.02.2019)
Cílem kurzu je seznámit studující bakalářských cyklů s oborem historické antropologie, jeho hlavními koncepty, badatelskými přístupy a tématy. V průběhu kurzu by tak studenti měli získat vhled do této dynamicky se rozvíjející interdisciplinárního oblasti studia. Kurz bude probíhat formou společné četby a diskuse o významných historickoantropologických textech. Na každou hodinu si vybraní referenti připraví prezentaci k vybrané studii, která bude následně diskutována.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK