PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy českých dějin II. - YBH087
Anglický název: Major Issues in Czech History II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Tuček
Vyučující: Mgr. Jan Tuček
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (08.06.2012)
Kurz navazuje na Vybrané problémy českých dějin I. Zaměřen je zejména na témata z českých raně novověkých a novověkých sociálních, hospodářských i politických dějin. Kurz je vhodný jako příprava k EDK.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček (15.02.2017)

1) Úvod - vymezení moderních dějin, charakteristika habsburské monarchie na počátku 19. století

2) Modernizace - možná pojetí, komponenty

3) Nacionalismus - možné přístupy, specifika multietnické monarchie

4) Hospodářský vývoj v českých zemích v 19. století I.

5) Hospodářský vývoj v českých zemích v 19. století II.

6) Sociální transformace české společnosti v 19. století

7) Revoluce 1848, slovanský sjezd, liberalismus, František Palacký

8) Formování české politické scény

9) Česko - německé vztahy a politika

10) Pokusy o "vyrovnání" (fundamentálky, punktace, jazyková nařízení)

11) T. G. Masaryk a formování nového národního programu

12) Vznik ČSR

 

Povinná literatura:

KOŘALKA, J., Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914, Praha: Argo, 1996.

URBAN, O., Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19.století, Praha: NLN, 2003.

Doporučená literatura:

EFMERTOVÁ, M., České země v letech 1848-1918, Praha: Libri, 1998.

KÁRNÍK, Z., Malé dějiny československé (1867-1939), Praha: Dokořán, 2008.

MACURA, V., Znamení zrodu a české sny, Praha: Academia, 2015.

URBAN, O., Kroměřížský sněm 1848-49, Praha: Argo, 1998.

JAKUBEC, I., JINDRA, Z., Dějiny hospodářství českých zemí: od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha: Karolinum, 2006.

 

Pro výběr literatury k atestaci obecně platí seznam literatury k EDK.

Atestace:
Atestace probíhá formou kolokvia. Studenti mají možnost vybrat si mezi 2 možnostmi, které "kopírují" strukturu atestu EDK.
1. Z odpřednášených témat si student 1 vybere a z doporučené literatury prostuduje příslušné pasáže (dle tématu) ze 2 titulů. Kolokvium bude v tomto případě probíhat jako 1. část atestu (otázky zkoušejícího k prostudované literatuře).
2. Ze seznamu témat prezentací k EDK si student vybere 1, které má vazbu k odpřednášeným tématům a připraví si 5ti minutovou prezentaci. Kolokvium bude v tomto případě probíhat jako 2. část atestu (samostatné vystoupení zkoušeného a následná debata k tématu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK