PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Myšlení fenoménů současnosti I.: Máme naději? - YBFC254
Anglický název: Thinking through the Phaenomena of the Present I.: Do We Have Hope?
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 300 / neurčen (300)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Přednáškový cyklus & dílna o estetické revoltě vůči krutosti rozumu
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
Vyučující: Denisa Tomková, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (03.10.2023)
Přednáškový cyklus & dílna o estetické revoltě vůči krutosti rozumu (více viz Cíle předmětu). Prý to s námi nevypadá dobře: žijeme v době hromadného vymírání, více a více z nás nepřeklene den bez antidepresiv či pravidelných terapií a ti z nás, na něž neutěšený stav světa doléhá, jsou vysmíváni coby tající sněhové vločky neschopné se zocelit v ohni života. A přesto současný britský filozof Timothy Morton, jenž obavy o neblahý kurz budoucnosti sdílí, považuje za „rozumné (a ekologické) takovým nářkům odolat.“ Náš multimediální a mezioborový přednáškový cyklus & tvůrčí dílna se o takové odolávání pokusí: ve stopách současné filozofie, umění a popkultury budeme společně pojmenovávat slabá i silná místa nejaktuálnějších témat současnosti, jimiž současný svět žije a kterými se snaží zastavit své vlastní krvácení. Důraz budeme klást na vstřícnou srozumitelnost a nebudeme se zdráhat stavět na nejsoučasnějších videoklipech, filmech, básních, hudbě, umění či popkultuře, která nás spojuje. Proto, abychom v druhém kroku tvůrčím způsobem formulovali své vlastní „věty o naději,“ tedy takový vzdor, postoje či návrhy řešení, které navzdory klimatickým i společenským krizím vydobývají nám dědicům budoucnosti „právo na radost“ a odmítají se poddat plíživému pesimismu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (29.08.2023)

"Očima cynika je všechno beznadějné a optimisté se jeví jako hlupáci." Právě proti této beznaději se bouří Timothy Morton ve své nanejvýš aktuální knize Ekobytí (2018), jež se v srpnu tohoto roku dočkala svého českého překladu a která se se stejnou vervou vzpírá dobře myšlenému, leč ve výsledku stejně tak cynickému "lhaní s pomocí pravdy." Neboť i když nelze popřít, že planeta umírá, věty "jsme úplně v háji" ve výsledku "ničemu nepomohou." Naopak: "je rozumné (a ekologické) takovým nářkům odolat," a to právě proto, že se zdají být něčím jen obtížně vyvratitelným.

Jak se však vzepřít něčemu, co nelze vyvrátit, aniž by člověk nepropadl zdánlivě nevyhnutelnému pesimismu?

Jednou z odpovědí se zdá být sám jazyk, v jakém je tato nesnadná odpověď hledána, neboť i když mají "logické výroky vlastní realitu, jiné druhy výroků ji mají také. Ať už jde o věty o nadějích, přáních, nebo věty plné nenávisti." A právě věty o nadějích se bude náš přednáškový trialog (a v nemenší míře tvůrčí workshop) pokoušet hledat, stopovat a především vyslovovat.

Dr. Ondřej Váša (FHS UK) z Mortonovy knihy vykročí směrem k autorům jako jsou Graham Harman, Reza Negarestani či Quentin Meillassoux a bude sledovat jejich vzájemně provázané (jakkoliv antagonistické) uvažování estetického přátelství pnoucího se mezi věcmi a lidmi, a to i když se chtějí navzájem zničit, Dr. Denisa Tomková (FHS UK) se pro změnu vydá napříč těmito tezemi po boku Donny Haraway, Sary Ahmed, Daisy Hildyard, José Estebana Muñoz či Legacy Russell, a skrz sledování děl video artu přímo na hodině nás nechá nahlédnout do spletitého terénu alternativní tělesnosti, starostlivosti v kontextu vyloučených, "glitch feminismu", emancipační estetiky či kritiky radosti ve světě, kde štěstí zůstává ne zcela dostupným privilegiem. Dr. Pavel Turek (Respekt, UMPRUM, FSV UK) pak obě linie propojí s mini-dějinami popkultury a kulturně-kritickým pohledem na související fenomén fanouškovství, který odhlédne od předsudků "nedospělé kultury" a vyzdvihne po boku Barbary Ehrenreich či Hannah Ewans aktivizační potenciál fanouškovské zkušenosti, kritickou emancipační sílu "fan-girls" či nenahraditelnou roli při vytváření potřebných "safe-spaces".

Čímž se volně dostáváme k hlavnímu cíli našeho cyklu, neboť v Mortonových stopách nepůjdeme jen tematicky; cyklus nabídne interdisciplinární a erudované, leč zároveň multimediální a srozumitelné expozice aktuálních témat, kterými současný svět žije a kterými se snaží zastavit své vlastní krvácení. V neposlední řadě se pak přednáškový trialog - který už sám o sobě slibuje vzájemnou inspiraci, pestrost a otevřenost  - bude prolínat s dílenskou účastí: kurz tak uvítá účast jak vysokoškolských, tak středoškolských studentů, které vyzveme k dobrovolnému vytvoření společných tvůrčích týmů, již si dle vlastní volby vyberou spřízněné téma, otázku či problém, ke kterému se opět dle vlastní volby postaví ve zvoleném médiu od fanzinu přes esej či podcast až po video, fotografie apod. a přispějí tak ke společné tematizaci možností naděje v kontextu současné kulturní a humanitní kritiky. Každá z přednášek bude otevřena jak průběžným vstupům ze strany studentů, tak kontinuální diskusi, přičemž týmy budou moci prezentovat závěrečné výstupy na konci semestru v Centru pro současné umění Praha.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (10.10.2023)

Po přednáškové části bude vždy následovat DISKUSE a TVŮRČÍ DÍLNA s vybranými týmy. Vytvoření a skladba tvůrčích skupin je DOBROVOLNÁ (leč velmi žádaná), výběr tématu je rovněž na jednotlivých skupinách. Přihlásit se mohou i jednotlivci. Jediné omezení tkví v nějaké souvislosti zvoleného tématu - problému - (provokativní) otázky s rámcovým tématem kurzu, který by tvůrčí skupiny měly rozvíjet, testovat či mu kriticky oponovat. Skupiny či jednotlivci si dle vlastní volby vyberou spřízněné téma, otázku či problém, ke kterému se opět dle vlastní volby postaví ve zvoleném médiu od fanzinu přes esej či podcast až po video, fotografie apod. a přispějí tak ke společné tematizaci možností naděje v kontextu současné (nejen) environmentální krize. Každá z přednášek bude otevřena jak průběžným vstupům ze strany studentů, tak kontinuální diskusi a konzultacím, včetně praktické pomoci s realizací. Týmy i jednotlivci budou moci na konci semestru/během zkouškového období prezentovat své výstupy v Centru pro současné umění Praha.

Průběžným diskusím, konzultacím, nápadům, reakcím, asociacím, podnětům, ale i kritice bude otevřen nás vlastní DISCORDhttps://discord.gg/GtMv5psf.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (29.08.2023)

K získání kreditů bude od studentů FHS požadována 80% docházka (registrace formou podpisu docházkového archu při vstupu do učebny). Cyklus je nicméně oveřne veřejnosti a lze jej volně navštěvovat bez nároku na získání kreditů: občasní návštěvníci jsou vítáni!

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (16.11.2023)

03.10.2023: Představení kurzu, jeho témat a cílů. Krátký úvod na téma naděje a její skryté rozpolcenosti, neboli proč je naděje vždy chimérická? Iniciace vytvoření pracovních skupin (z dobrovolníků).

10.10.2023: Z otloukánka modelem soužití ve společenství: fanouškovská figura od Star-Treku po současnou kulturní produkci (Pavel Turek) + Unesená budoucnost: "glitch feminismus", “queer futurismus”, romský futurismus a možnosti nevědeckofantastického pokroku (Denisa Tomková) + diskuse/dílna

17.10.2023: STÁVKA

24.10.2023: Nihilismus Raye Brassiera a tematizace principiální krutosti rozumu (Ondřej Váša) + Tělo mezi živočichem, člověkem a ekosystémem: strategie přežití bez nutnosti exploatace (Denisa Tomková) + diskuse/dílna

31.10.2023: Život jako kapitalistická kategorie vs. koncepce "nepředvídatelné smrti" coby bankrotu kosmické akciové společnosti (Ondřej Váša) + Společnost vyhoření a popkulturní tematizace civilizační únavy (Pavel Turek) + diskuse/dílna

07.11.2023: Starostlivost jako princip revoltující proti mechanismům kontroly: kdo je subjektem starostlivosti? (Denisa Tomková) + Univerzální philia. Spřízněnost mezi lidmi a věcmi a spekulativní aktualizace Danteho lásky (Ondřej Váša) + diskuse/dílna

14.11.2023: Vnitřky a vnějšky kapitalismu (dohledu) neboli je v kapitalismu prostor pro naději či únik? (Pavel Turek) + Dovětek (Ondřej Váša)

21.11.2023: Emancipační estetika, dekolonizace vědění a tvorba nových estetických slovníků ve jménu rovnosti (Denisa Tomková) + Popkultura jako proces vytváření "safe spaces": od diskoték, klubů až po virtuální prostory (Pavel Turek)

28.11.2023: Estetika jako "první filozofie" a možná komunikace (ne)lidských aktérů (Ondřej Váša) + "Tune-in": Mortonova strategie naladění se na hudbu nelidského světa (Pavel Turek) + diskuse/dílna

05.12.2023: Alternativní komunikační systémy a publikování a psaní jako nová naděje (Denisa Tomková) + Vztah (fan)zinů a díla, produkce (fan)zinů a materiální aspekty jejich tvorby (Pavel Turek)

12.12.2023: Timothy Morton a jeho hyper-objekty: je kosmos přátelský, či nikoliv? (Ondřej Váša) + diskuse/dílna + první mezisoučet výsledků

19.12.2023: Radost jako politická kategorie: čí dějiny jsou dějiny štěstí? (Denisa Tomková) + Quentin Meillassoux a možnost budoucího spasitele (Ondřej Váša) + Shrnutí (Denisa Tomková, Pavel Turek) + diskuse/dílna

02.01.2024: Závěrečná hodina: diskuse/dílna, zhodnocení a promýšlení dalších kroků a aktivit

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (29.08.2023)

Zohledněná LITERATURA

Výchozí kniha: Timothy Morton, Ekobytí, 2023.

+

Sara Ahmed. “Unhappy Queers” in The Promise of Happiness. Duke University Press. 2010.

Sara Ahmed. Self-care as Warfare. https://feministkilljoys.com/2014/08/25/selfcare-as-warfare/

Sara Ahmed, The Feminist Killjoy Handbook, 2023

Ray Brassier, Nihil Unbound, 2007

The Care Collective. The Care Manifesto. Verso. 2020.

Jacques Derrida, The Policits of Friendship, 1994

Mihaela Drăgan. Manifest rómskeho futurizmu. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://revistaarta.ro/wp-content/uploads/2021/03/roma-futurism-manifesto.pdf

Barbara Ehrenreich, The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, 1992

Hannah Ewans, Fangirls: Scenes From Modern Music Culture, 2019

Boris Groys, Philosophy of Care, 2022

Donna Haraway, The Companion Species Manifesto. Dogs, People, and Significant Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003.

Donna Haraway, When Species Meet, Minnesota University Press, 2007.

Donna Haraway. Staying with the Trouble. Duke University Press. 2016.

Graham Harman, Dante's Broken Hammer: The Ethics, Aesthetics, and Metaphysics of Love, 2016.

Daisy Hildyard, The Second Body. Fitzcarraldo Editions, 2018.

Arlie Russel Hochschild, The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling, 1983 (2012)

bel hooks, Killing rage: militant resistance in Killing rage: ending racism, 1996.

Elke Krasny, Sophie Lingg, (Eds. et.al.) Radicalizing Care. Feminist and Queer Activism in Curating. Stenberg Press. 2021

Elke Krasny and Larra Pery (eds), Curating as Care, 2023

Brandon LaBelle (eds). Radical Sympathy. Les presses du reel. 2022.

Quentin Meillassoux, Spectral Dilemma, 2013

Timothy Morton, Hyperobjects, 2013

José Esteban Muñoz. Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York University Press. 2009.

Reza Negarestani, Death as Perversion: Openness and Germinal Death, 2003

Nataša Petrešin-Bachelez. For Slow Institutions. e-flux. 2017.

Paul B. Preciado, “Love in the Anthropocene”. In: An Apartment on Uranus, Fitzcarraldo Editions, 2020.

Legacy Russell. Glitch feminizmus: A Manifesto. Verso. 2020.

Eugene Thacker, After life, 2010

Elvia Wilk. Death by Landscape. Soft Skull Publishing. 2022.

+

Publishing Otherwise: A Slow Book Fair for Coexistence https://www.eseacontemporary.org/events/publishing-otherwise-a-slow-book-fair-for-coexistence

The Apocalypse Reading Group https://www.artsadmin.co.uk/project/the-apocalypse-reading-room/

Abolition: In Defence of Translation https://www.somersethouse.org.uk/whats-on/abolition-defence-translation

RomaMoMA Nomadic Library https://eriac.org/romamoma-nomadic-library/

Interspecies Library https://interspecieslibrary.com/

VIDEO ART:

Marwa Arsanios: How is Afraid of Ideology?
Barbara Kapusta: Leaking Bodies
Agnieszka Polska: The New Sun
Tabita Rezaire: Mamelles Ancestrales
Andras Csefalvay: Moons of Pluto
Paul Maheke: Mauve-Jim-and-John
Diana Nguyen: Milý tati
Maithu Bui: MMRBX
Alicja Rogalska and Lukasz Surowiec: Tear Dealer
Selma Selman: You Have No Idea

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK