PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Architektura jako filosofické téma - YBFC253
Anglický název: Architecture as a Philosophical Subject
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Vyučující: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (25.08.2023)
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (25.08.2023)

Povinná:

  • Frampton, Kenneth. Moderní architektura : kritické dějiny. Praha: Academia, 2004, 455 s. ISBN 80-200-1261-3.
  • Harries, Karsten. Etická funkce architektury. null: T.A. Print, , 439 s. ISBN 978-80-86863-95-5.
  • Harries, Karsten. Smysl moderního umění : filozofická interpretace. Brno: Host, 2010, 160 s. ISBN 978-80-7294-371-5.
  • Veselý, Dalibor. Architektura ve věku rozdělené reprezentace : problém tvořivosti ve stínu produkce. null: null, 2004, 401 s. ISBN .
  • Norberg-Schulz, Christian. Genius loci : k fenomenologii architektury. Praha: Odeon, 1994, 218 s. ISBN 80-207-0241-5.
  • Kruft, Hanno-Walter. Dejiny teórie architektúry : od antiky po súčasnosť. Bratislava: Pallas, 1993, 703 s. ISBN 80-7095-009-9.

Doporučená:

  • Halík, Pavel Kratochvíl, Petr Nový, Otakar. Architektura a město. Praha: Academia, 1996, 204 s. ISBN 80-200-0245-6.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (25.08.2023)

Těžištěm semináře bude práce s vybranými texty, jejich četba, prezentace a na jejím základě pak společné

promýšlení a interpretace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK