PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filosofie přírody a fenomenologie - YBFC224
Anglický název: Philosophy of Nature and Phenomenology
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Neslučitelnost : YMFH046
Je neslučitelnost pro: YMFH046
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Prášek, Ph.D. (13.01.2023)
Jakou roli může ve vztahu k ekologické krizi hrát eko-fenomenologie? Cílem kurzu bude tuto mladou větev fenomenologie a environmentální etiky představit. Vyjdeme od odlišných postojů, které vstříc stejnému problému zaujímají ekologie, ekologická filosofie (environmentální etika) a eko-fenomenologie, abychom se vzápětí pokusili načrtnout její vývoj. Pomocí vybraných myslitelů a jejich textů se od počátků eko-fenomenologie v 80. letech 20. století (Kohák, Evernden) dostaneme až k představitelům současného amerického (Abram, Toadvine, Benso) a francouzského (Latour, Afeissa, Pelluchon) ekologického myšlení.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Prášek, Ph.D. (13.01.2023)

1) 13. 2. ekologie, ekologická filosofie a eko-fenomenologie 

2) 20. 2. počátky eko-fenomenologie: Neil Evernden a Erazim Kohák

3) 27.2. počátky eko-fenomenologie: Erazim Kohák

4) 6. 3. eko-fenomenologie a Merleau-Ponty: David Abram

5) 13. 3. eko-fenomenologie a Merleau-Ponty: David Abram vs. Ted Toadvine

6) 20. 3. eko-fenomenologie a Merleau-Ponty: Ted Toadvine

7) 27. 3. eko-fenomenologie a Levinas: nemožnost tváře či etiky přírody podle Levinase

8) 3. 4. eko-fenomenologie a Levinas: možnost tváře věcí a zvířat podle S. Benso a Ch. Diehma

9) 17. 4. eko-fenomenologie a Levinas: možnost tváře přírody podle H. Maldineye

10) 24. 4. Bruno Latour eko-fenomenolog?

11) 15. 5. Hicham-Stéphane Afeissa a jeho manifest

12) 22. 5. snaha Corine Pelluchon opravit svět

 

Seznam vybrané literatury:

 

Abram, David, Becoming Animal, New York, Vintage Books, 2011

Abram, David, Kouzlo smyslů, Praha, DharmaGaia, 2013

Afeissa, Hicham-Stéphane, Manifeste pour une écologie de la différence, Paris, Déhors, 2021

Benso, Silvia, The Face of Things, A Different Side of Ethics, New York, State University of New York Press, 2000

Brown, Charles, Toadvine, Ted (eds.), Eco-Phenomenology: Back to the Earth Itself, SUNY Press, Albany 2003.

Carson, Rachel, Tiché jaro, Brno, Host, 2021

Diehm, Christian, ‘Natural Disasters’. In Eco-Phenomenology, Back to the Earth Itself, ed. Charles Brown a Ted Toadvine, str. 171–185, New York, State University of New York Press, 2003

Evernden, Neil, The Natural Alien, Toronto, University of Toronto Press, 1985

Husserl, Edmund, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, Praha, Academia, 1972

Husserl, Edmund, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii, II, Praha, Oikoymenh, 2006

Kohák, Erazim, Oheň a hvězdy, Praha, Karolinum, 2021

Kohák, Erazim, Zelená svatozář, Praha, Slon, 2011

Latour, Bruno, Zpátky na zem, Praha, Neklid, 2020

Levinas, Emmanuel, Totalita a nekonečno, Praha, Oikoymenh, 1997

Maldiney, Henri, Penser l'homme et la folie, Grenoble, Millon, 1991

Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenologie vnímání, Praha, Oikoymenh, 2013

Merleau-Ponty, Maurice, Viditelné a neviditelné, Praha, Oikoymenh, 1998

Pelluchon, Corine, Réparons le monde, Paris, Rivages, 2020

Toadvine, Ted, ‘Ecophenomenology in the New Millenium’. In The Reach of Reflection: Issues for Phenomenology’s Second Century, ed. Steven Crowell, Lester Embree a Samuel J. Julian, str. 72–93. Electron Press, 2001

Toadvine, Ted, ‘Naturalism, Estrangement, and Resistance: On the Lived Sense of Nature’. In Ontologies of Nature, ed. Gerard Kuperus a Marjolein Oele, str. 181–198. Dordrecht: Springer, 2017

Toadvine, Ted, ‘Phenomenology and Environmental Ethics’. In The Oxford Handbook of Environmental Ethics, ed. Stephen Gardiner a Allen Thompson, str. 174–185. Oxford: Oxford University Press, 2017

Toadvine, Ted, ‘The Elemental Past’. Research in Phenomenology 44 (2014): str. 262–279

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK