PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kořeny evropské tradice II. - YBFC164
Anglický název: Roots of European Tradition II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBF0000LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eliška Pincová
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Neslučitelnost : YBF0000LI
Záměnnost : YBF0000LI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.01.2020)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradice evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.01.2020)

1) Tři typy filosofie: sokratovská, platónská a aristotelská.

2) Prováděcí, existenciální filosofie Sókrata.

3) Žánr Platónových dialogů. Výklad areté, spravedlnosti a dalších pojmů.

4) Platónova filosofie jako péče o duši.

5) Platónův pokus najít neměnná měřítka, ideje a situovanost člověka.

6) Tři hlediska Platónovy péče o duši. Politický výklad péče o duši.

7) Individuální výklad péče o duši. Kosmogonický výklad péče o duši.

8) Pojetí duše a idejí u Platóna.

9) Platónský výklad spravedlnosti. Agón a vyrovnávání.

10) Démokritovo pojetí péče o duši.

11) Aristotelova filosofie.

12) Souvislost diskurzu náboženského, právního a mravního. Rozlišení mýtu, filosofie a náboženství.

Vazby na program DK/IB: Fustel de Coulonges: "Antická obec" M. Mauss: "Esej o daru" M. Scheler: "Místo člověka v kosmu" L. Benzovszký: "Filosofická propedeutika I" E. Cassirer: "Filosofie symbolických forem I, II" L. Landgrebe: "Filosofie přítomnosti"

Povinná literatura:

SOKOL J., PINC Z., Antropologie a etika, Praha, Triton, 2003.

BENYOVSZKY, L., Filosofická propedeutika I., Praha: SOFIS, 1998.

BENYOVSZKY, L., Filosofická propedeutika II., Praha: SOFIS, 2001.

(vybrané pasáže).

PETŘÍČEK, M., Úvod do (současné) filosofie, Praha: Hermann & synové, 1992.

 

 

Doporučená literatura:

ARENDTOVÁ, H., Krize kultury, Praha: Mladá fronta, 1995.

BRAGUE, R., Evropa, římská cesta, Praha: Univerzita Karlova, 1994.

PATOČKA, J., Evropa a doba poevropská, Praha: Lidové noviny, 1992.

PATOČKA , J., Platón. Přednášky z antické filosofie, Praha: SPN, 1992.

PATOČKA, J., Sókratés, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.

PATOČKA J., Aristotelés, Praha: Vyšehrad, 1994.

PINC, Z., Fragmenty k filosofii výchovy, Praha: OIKÚMENÉ, 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK