PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Četba textů z estetiky 20. století - YBFC153
Anglický název: Twentieth-century Aesthetics - reading
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (30.01.2020)
Seminář bude věnován četbě a diskusi kratších textů z estetiky 20. století (Danto, Bullough, Beardsley ad.). Hlavními tématy budou ontologie uměleckého díla a otázka "co je umění?". Literatura: Kulka, T., Ciporanov, D. (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století, Pavel Mervart 2011. Zahrádka, P.(ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky, Barrister & Principal 2011. Bullough, E., "'Psychická distance' jako faktor umění a estetický princip", Estetika 32, 1995, s. 10-30.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (30.01.2020)

Podmínkou atestace je aktivní domácí příprava (krátké písemné anotace) a průběžná práce na hodinách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK