PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do současné německé mediální filosofie - YBFC147
Anglický název: Úvod do současné německé mediální filosofie
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Ritter, Ph.D. (07.02.2020)
Cílem kurzu je představit současné německé myšlení o médiích a medialitě, které je filosoficky relevantní s ohledem na otázku zprostředkovanosti lidské existence a světa. Kurz bude mít podobu seminární četby, jejímž prostřednictvím se seznámíme s významnými německými představiteli teorie a filosofie médií z doby nedávno minulé a současné. Reflexe mediality na jedné straně vyvolává obtížné metodologické otázky, na straně druhé otevírá nové možnosti, jak pojmout tradiční filosofická témata, zejména ontologii a epistemologii.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Ritter, Ph.D. (19.02.2020)

Podmínkou atestace je pravidelná účast na kurzu a 2 referáty na semináři (včetně písemného shrnutí). 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Ritter, Ph.D. (19.02.2020)

Většina textů rozebíraných na semináři bude k dispozici v českém překladu (znalost němčiny není nutná). 

 

1.      L. Engell, J. Vogl, „Vorwort“, in: Kursbuch Medienkultur. s. 8-12.

2.      S. Krämer, „Ist eine Metaphysik der Medialität möglich?“, in: Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität. Frankfurt/Main: Suhrkamp 2008, s. 20-40.

3.      Ch. Hubig, „Medialität der Technik: Strukturierte Möglichkeitsräume als System“, in: Die Kunst des Möglichen I. Technikphilosophie als Reflexion der Medialität. Bielefeld: Transcript 2006, s.171-182.

4.      D. Mersch, „Tertium Datur. Einleitung in eine negative Medientheorie“,in: Stephan Münker, Alexander Roesler (Hg.): Was ist ein Medium, Frankfurt/M (Suhrkamp), 2008, s. 304-321.

5.      „Rozhovor s Dieterem Merschem. Performativnost. Mediální filosofie a umění“; D. Mersch, „Medialita a estetická reflexe. Mediálně-filosofická lokalizace“ (nepublikovaný text přednášky)

6.      F. Kittler, „Vorwort zu Aufschreibensysteme 1800/1900“, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 1/2012, s. 117-126.

7.      S. Krämer, H. Bredekamp, „Kultur, Technik, Kulturtechnik. Wider die Diskursivierung der Kultur“, in: S. Krämer, H. Bredekamp (vyd.), Bild-Schrift-Zahl, München: Fink 2003, s. 11-22.

8.      E. Fischer-Lichte, „Für eine Ästhetik des Performativen“, in: Jörg Huber (Hg.), Kultur-Analysen, Interventionen 16, Zürich 2001, s. 21-43.

9.      L. Engell, „Medienphilosophie des Films“,in: Mike Sandbothe/Ludwig Nagl (Hg.), Systematische Medienphilosophie, Berlin: Akademie Verlag 2005, s. 283-298.

10.    B. Siegert, „Weiße Flecken und finstere Herzen. Von der symbolischen Weltordnung zur Weltentwurfsordnung“, in: Daniel Gethmann, Susanne Hauser (Hg.), Kulturtechnik Entwerfen. Praktiken, Konzepte und Medien in Architektur und Design Science, Bielefeld: Transcript 2009, s. 19-48.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK