PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Filosofická cvičení - YBFC144
Anglický název: Philosophical Exercise
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Vyučující: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Neslučitelnost : YBF174
Záměnnost : YBF174
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (17.12.2019)
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (17.12.2019)

Během kursu je průběžně třeba zpracovávat zadané materiály. Výsledky budou diskutovány na semináři.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (17.12.2019)

Kurs je - s přihlédnutím k aktivitě na kursu - atestován zkouškou skládající se z písemné a ústní části - prezentace zadaného problému i vlastního stanoviska.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK