PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sokratovské dialogy - YBFC140
Anglický název: Socratic Dialogues
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Blokový seminář v českém jazyce. Pro zápočet je nutná seminární práce - protokol
Další informace: http://www.sokratici.estranky.cz/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Winklerová, M.A.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Winklerová, M.A. (09.02.2020)
Jedná se o 2-3 blokový seminář. Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata. Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance? Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínech 15.-15.5.2020, 27.-30.8.2020. V zimním semestru je kurz 17.-18.10.2020 zcela výjimečně ve školní budově. Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.cz
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lucie Winklerová, M.A. (09.02.2020)

"Sokratovské rozhovory": jde o specifickou formu skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí 

vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.

Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy
smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?

Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu. Pouhá registrace v SIS nestačí! Nutno vyplnit přihlášku ZDE

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Winklerová, M.A. (09.02.2020)

Přesná data odjezdu a příjezdu budou sdělena přihlášeným. Pobyt je hrazen z podpory FHS UK a GSP-Gesellschaft für sokratisches Philosophieren. Účastníci platí jen příspěvek 500/600 kč v případě kurzu s ubytováním a stravováním.

Kurz se zapisuje v SIS pod Filosofickým modulem a je atestován zápočtem (3 e-kredity) za aktivní účast a zpracování seminární práce - protokolu.

KROMĚ ZÁPISU V IS JE NUTNÉ JEŠTĚ VYPLNIT ONLINE PŘIHLÁŠKU (viz metody výuky). Pokud se nejprve zapíšete do systému, zápis zrušíme a upozorníme na nutnost poslat emailem přihlášku.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Lucie Winklerová, M.A. (09.02.2020)

Více k metodě
výuky najdete na stránkách http://www.sokratici.cz/.

Vstupní požadavky nejsou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK