PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“ - YBFC124
Anglický název: What Does It Mean "to Think"
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (03.06.2019)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK