PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hegelovský seminář - YBFC110
Anglický název: Hegel Seminar
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (01.07.2019)
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (01.07.2019)

Podmínkou získání závěrečné atestace je průběžná práce na hodinách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK