PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Estetika v kontextu filosofie II. - YBFB090
Anglický název: Aestetics in the Context of Philosophy
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Felix Borecký, Ph.D. (16.02.2023)
Kurz má za cíl poskytnout základní orientaci v tématech filosofické estetiky a je koncipován jako dvousemestrální. Zatímco v prvním semestru se zaměřujeme na starší estetiku (od Platóna a Aristotela ke Kantovi a Hegelovi), v semestru druhém bude naším centrálním zájmem estetika 19. a především 20. století. Předmět může mj. posloužit těm studentům, kteří se chystají na zkoušku z „Úvodu do filosofie“ či na atest „Filosofie v kontextu humanitních věd“ (FKHV). Pro přihlášení do kurzu není nezbytné absolvovat předešlý kurz ze zimního semestru.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Felix Borecký, Ph.D. (22.02.2024)

Nároky

• 1. minimální účast 80%

• 2. aktivní příprava na kurzy, tj. četba doporučených textů

• 3. seminární práce

• 4. krátké kolokvium

Seminární práce

– Odevzdání seminární práce v rozsahu pěti normostran.

–Práce musí vycházet z témat probíraných na kurzech a je třeba, aby je schválil přednášející.

–Práci odešlete na email felix.borecky@fhs.cuni.cz v souboru WORD; název souboru: „jméno.Estetika“ – vzor: „Novák.Estetika“.–[normostrana = 1800 znaků vč. mezer; 250 slov; 30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádku]

Nároky na závěrečné kolokvium

–1. část: Obhajoba seminární práce.

–2. část: Prověření znalostí z přečtené literatury.

–Otázky budou volně vycházet z kvestií z tematického okruhu C/ Filosofie a umění ke zkoušce „Filosofie v kontextu humanitních věd“.

–Odpovědi by měly čerpat z probíraných textů na kurzu a z argumentů příslušných teorií. Oceňována bude jak formulační přesnost a jasnost, tak schopnost kritického odstupu od příslušných teorií.

–Předpokládá se znalost nejméně šesti textů probíraných na kurzu.  

Distribuce materiálů bude probíhat přes univerzitní MOODLE

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK