PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hannah Arendtová: banalita zla - YBFB048
Anglický název: Hannah Arendtová: the banality of evil.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (17.12.2019)
V semináři se budeme věnovat zejména vybraným pasážím z knihy Eichmann v Jeruzalémě, které budeme doplňovat a konfrontovat s knihami od Ericha Fromma Anatomii lidské destruktivity, Philipa G. Zimbarda Luciferův efekt aj. Součástí semináře bude projekce film Das Experiment. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). H. Arendtová, Eichmann v Jeruzalémě, OIKOYMENH, Praha 2019. E. Fromm, Anatamie lidské destruktivity, Portál, Praha 2019.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK