PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Umění a vizuální kultura - YBFB036
Anglický název: Art and Visual Culture
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Neslučitelnost : YBK0016LI
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (26.06.2018)
Současnost je označována za období hypertrofie či nadvlády obrazů. Lze v rámci obrazových médií vymezit segment umění? A pokud ano, jaký vztah je mezi "uměleckými obrazy" a ostatní obrazovou produkcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální studia, věda o obraze, vizuální sémiotika. Co zajišťuje status umění: instituce, arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je koncept umění mýtem? Při reflektování těchto otázek se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným teoretickým debatám.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (30.09.2018)

Témata:

1) „Vnitřní kresba“, idea, ideologie, invence, neviditelné umění.

2) Funkce kontra instituce, arbitr, kontrasignování.

3) Interakce, divák, interface, aktivní kontra pasivní vnímání.

4) Konec (dějin) umění?

5) Obraz, metafora, paměť.

6) Kultura, médium, komunikace.

7) Struktura, tvar, figura.

8) Hra, ostenze, performativní apelace, jazyková hra.

9) Aura kontra reprodukce, esence.

10) Fetiš, idol, totem, relikvie.

11) Mýtus, topos, trop.

12) Vidění, subjekt, fenomén.

13) Obraz, umění, tělo.

Studijní literatura:

Povinná:
Belting, H. Konec dějin umění. Praha: Mladá fronta, 2000. ISBN 80-204-0856-8.

Eco, U. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9. Vybrané kapitoly.

Mitchell, W. J. T. Teorie obrazu: eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3202-5.

Adorno, T. Schéma masové kultury. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-406-0.

Doporučená:
Kulka, T., Ciporanov, D. eds. Co je umění?: texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-46-5. Vybrané kapitoly.

Goodman, N. Jazyky umění: nástin teorie symbolů. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8.

Foucault, M. Toto nie je fajka. Bratislava: Kalligram, 2010. ISBN 978-80-8101-204-4.

Nochlin, L., Reilly, M. eds. Women artists: the Linda Nochlin reader. London: Thames & Hudson, 2015. ISBN 978-0-500-23929-2. Vybrané kapitoly.

Krauss, R. E. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge: The MIT Press, 1985. ISBN 0262110938 0-262-11093-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK