PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie obrazu - YBFB035
Anglický název: Theory of Image
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Neslučitelnost : YBFB035K
Je neslučitelnost pro: YBFB035K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (26.06.2018)
Podíl obrazů na komunikaci zaznamenal v moderní době výrazný kvantitativní nárůst. Obraz zasahuje do všech úrovní sociální interakce a proměňuje ji. Veřejný prostor i komunikace se díky obrazu stává iluzivním, virtuálním, mocensky manipulovaným, ale též hravým, kreativním apod. Obraz v širokém slova smyslu je třeba podrobovat interpretaci a kritice a nespokojovat se s jeho prvoplánovým sdělením (za ním se většinou skrývá podprahová, manipulující informace). Studium obrazu je součástí mediální gramotnosti, což je v současnosti nezbytná složka porozumění kulturnímu dění.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Hájek, Ph.D. (24.06.2019)

Povinná:

  • Mitchell, W.J.T.. Teorie obrazu. Praha: Karolinum, 2017, s. ISBN .
  • Kesner, Ladislav (ed.). Vizuální teorie. : H+H, 2005, s. ISBN .

Doporučená:

  • Panofsky, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Praha: Academia, 2013, s. ISBN .
  • Gombrich, Ernst H.. Umění a iluze. Praha: Odeon, 1985, s. ISBN .
  • Francastel, Pierre. Figura a místo. Praha: Odeon, 1984, s. ISBN .
  • Didi-Huberman, Georges. Ninfa moderna. . Praha: Fra, 2010, s. ISBN .

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Hájek, Ph.D. (29.09.2020)

Témata:
1) Obraz a čas.
2) Obraz a znak.
3) Obraz a prostor.
4) Obraz a médium.
5) Vnitřní a vnější obraz.
6) Přirozený a umělý obraz.
7) Obraz a kult.
8) Obraz a ikonologie.
9) Obraz, forma, tvar.
10) Obraz a funkce.
11) Obraz a tělo.
12) Obraz a umění.
13) Obraz a odraz.info pro podzim 2020: kurzy budou probíhat vesměs následujícím způsobem: jednou za čtrnáct dní bych nahrál na youtube přednášky, poslal bych vám v hromadných mejlech odkazy na ně a také soubory s obrázky a doplňující textíky. v té druhé čtrnáctidenní periodě bychom se zkoušeli potkávat na ms team.
kdyby bylo něco hodně akutního, zavolejte mi či napište sms na 608 702 914.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Václav Hájek, Ph.D. (24.06.2019)

K atestaci je potřeba napsat krátkou teoretickou studii na jedno z probíraných témat. Konkrétní zadání lze konzultovat. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK