PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Filosofická antropologie II. (kombinovaná forma) - YBFB025K
Anglický název: Philosophical Anthropology II. (Distance Learning)
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Proseminář k interpretaci textu - kombinovaná forma (YBZF04 nebo YBFA04)}
Neslučitelnost : YBFB025
N//Je neslučitelnost pro: YBFB025
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (17.12.2019)
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (23.03.2020)

Vzhledem k okolnostem odpadá kontaktní výuka plánovaná na 28. 3. Proto jsem nucen zadat vám úkol ke samostudiu.

U předmětu je nahraný text knihy R. Bragua, Podstata člověka. Přečtěte si ho celý a vypracujte mi písemnou práci, ve které zodpovíte následující tři tematické okruhy:1) V čem podle autora spočívá zmíněná lidská podstata?


2) Jaké ohrožení lidské podstaty autor v knize uvádí?


3) Jaké alternativy či opatření autor navrhuje proti zmíněným hrozbám?Text by neměl přesáhnout 10 stran.

Text zašlete přímo na e-mailovou adresu ales.novak[at]fhs.cuni.cz do 9. 9.Jsem vám jinak k dispozici pro vaše e-mailové dotazy týkající se studijního předmětu a/nebo zadaného textu a toho, o čem pojednává.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (17.12.2019)

Témata:

1) Člověk jakožto definovaný prací.

2) Člověk jakožto rodová bytost.

3) Člověk jakožto bytost bojující o uznání.

4) Člověk jakožto revoltující individuum.

5) Člověk jakožto bytost negativity.

6) Člověk jakožto bytost schopná transcendence.

7) Člověk a nihilismus.

8) Člověk a válka.

9) Člověk jakožto existence.

10) Člověk mezi druhými lidmi a před druhým člověkem.

11) Člověk jakožto bytí ke světu.

12) Člověk jakožto limenální (hraniční bytost).

13) Filosofie a veřejnost.

Studijní literatura:

Povinná:
TAYLOR, CH. Sources of the Self. Cambridge (Mass.): Harvard University Press 1989. ISBN 0-674-82425-3.

MARTIN, R., BARRESI, J. The Rise and Fall of Soul and Self. New York: Columbia University Press, 2006. ISBN 0-231-13744-3.

HARRISON, P. The Fall of Man and the Foundations of Science. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-87559-2.

MULHALL, S. Philosophical Myths of the Fall. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2005. ISBN 0-691-12220-2.

Doporučená:
BECKER, R. Der menschliche Standpunkt. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2011. ISBN 978-3-465-03715-6.

WUNSCH, M. Fragen nach dem Menschen. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2014. ISBN 978-3-465-03873-3.

SCHMIDT, A. Göttliche Gedanken. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2009. ISBN 978-3-465-03636-4.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK