PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Heideggerův „Bytí a čas“ – četba - YBFB023
Anglický název: Heideggerův „Bytí a čas“ – četba
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Neslučitelnost : YMFI511, YMF540
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (28.01.2020)
Jde o doprovodný, bezprostředně navazující seminář k přednášce „Heideggerův Bytí a čas“. Práce v semináři bude spočívat v četbě, interpretaci a diskusi textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (19.03.2020)

Samostudium a jeho ověřování:

V době zrušení kontaktní výuky budeme v četbě Bytí času postupovat formou zadaného samostudia a jeho ověřování. Konkrétně to znamená, že vždy ve čtvrtek zadám mailem úsek textu, který si máte přečíst (zpravidla jeden paragraf). K zadanému úseku zadám vždy i otázky (většinou tak tři) a budu očekávat od vás jejich krátké vypracování do následného čtvrtka. Takto bychom postupovali po celou dobu, kdy bude kontaktní výuka přerušena. V plnění těchto úkolů bude spočívat i podmínka atestace.

Sylabus:

Témata:
1) Nezbytnost výslovného opakování otázky po bytí.
2) Formální struktura tázání po bytí.
3) Ontologická přednost otázky po bytí.
4) Ontická přednost otázky po bytí.
5) Základní členění a cíle ontologické analytiky pobytu.
6) Úkol destrukce dějin ontologie.
7) Pojem fenoménu.
8) Pojem logos.
9) Úkol fenomenologie.
10) Základní vymezení tématu analytiky pobytu.
11) Předběžná interpretace bytí-ve-světě a idea světskosti.
12) Analýza světskosti od nitrosvětského jsoucího.
13) Struktura zvýznamňující artikulace světa.

Studijní literatura:
* Povinná:
HEIDEGGER, M. Bytí a čas. 2. opr. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2002. ISBN 80-7298-048-3. Vybrané kapitoly.
HEIDEGGER, M. Sein und Zeit. Tübingen: M. Niemeyer, 2006. ISBN 3-484-70153-6. Vybrané kapitoly.

* Doporučená:
HEIDEGGER, M. a F.-W. von HERRMANN. Die Grundprobleme der Phänomenologie. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Klostermann, 1997. Gesamtausgabe. 2. Abteilung, Vorlesungen 1923-1944. ISBN 3-465-02966-6.
HERRMANN, F.-W. von. Hermeneutische Phänomenologie des Daseins: eine Erläuterung von "Sein und Zeit". Frankfurt am Main: V. Klostermann, 2008. ISBN 3-465-01739-0.
NOVOTNÝ, J. Krajina, řeč a otevřenost bytí: studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti. Praha: UK-FHS, 2006. ISBN 80-239-8972-3.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (19.03.2020)

Pravidelná účast, aktivní práce v hodinách, plnění zadané domácí přípravy. - Vzhledem ke zrušení kontaktní výuky bude atestace spočívat v plnění zadaných domácích úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK