PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Filosofie raného novověku - kontinentální tradice - YBFB012
Anglický název: Early Modern Philosophy - Continental Tradition
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (24.06.2018)
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (04.03.2020)

Ústní zkouška z látky probrané na hodinách. V případě rozsáhlejší absence lze pro přípravu použít odpovídející kapitoly v níže uvedených knihách W. Röda.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (28.09.2018)

Témata:

1) Descartes - metoda a založení moderní vědy.

2) Descartes - metafyzika alias první filosofie.

3) Descartes - Bůh.

4) Descartes - teorie poznání.

5) Descartes - povaha hmotného světa.

6) Descartes - vášně.

7) Malebranche - koncepce zření idejí v Bohu.

8) Spinoza - metafyzika.

9) Spinoza - teorie poznání.

10) Spinoza - afekty a vášně.

11) Leibniz - metafyzika.

12) Leibniz - teorie poznání.

13) Leibniz - povaha hmotného světa.

Studijní literatura:

Povinná:
DESCARTES, R. Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-036-X.

SPINOZA, B. Etika. Praha: Dybbuk, 2004. ISBN 978-80-7438-696-1. Vybrané pasáže.

LEIBNIZ, G. W. Monadologie. In: Monadologie a jiné práce. Praha: Svoboda, 1982. ISBN nepřiděleno. S. 156-173.

Doporučená:
RÖD, W. Novověká filosofie I. Praha: OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-039-4.

RÖD, W. Novověká filosofie II. Praha: OIKOYMENH, 2004. ISBN 80-7298-109-9.

DESCARTES, R. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002. ISBN 80-204-0963-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK