PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základní otázky logiky II. - seminář - YBFB005
Anglický název: Introduction to Questions of Logic II. - Seminar
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (06.02.2020)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky II., lze ho však absolvovat samostatně. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích) seznámit studenty s tradičními i moderními logickými myšlenkami a jejich souvislostmi. Četba je doplněna ukázkami z různých slovníků a učebnic, ilustrujícími otevřenost probíraných otázek.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (06.02.2020)

Letošním tématem bude komentovaná četba Aristotelových Prvních analytik.

Studijní literatura:
* Povinná:
ARISTOTELES. První analytiky. 1961, ČSAV.

* Doporučená:
ARISTOTLE. Prior Analytics. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-925040-0.
RUSSELL, B. Introduction to Mathematical Philosophy. 9th edition. London: Routledge, 1956. ISBN 0-415-09604-9.
RUSSELL, B., WHITEHEAD, A. N. Principia Mathematica I. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. 1927. ISBN nepřiděleno. Vybrané kapitoly.
SMITH, R. Aristotle's Logic. In Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2016 [online].

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK