PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základní otázky logiky I. - seminář - YBFB004
Anglický název: Introduction to Questions of Logic I. - Seminar
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (17.08.2023)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky I. YBFB002, je dobré si oba kurzy zapsat souběžně. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích z různých dob, včetně klasické řečtiny) seznámit studenty s tradičními i moderními (matematickými) logickými myšlenkami a jejich souvislostmi.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (23.07.2023)

Letošním tématem bude komentovaná četba Aristotelových Prvních analytik.


Studijní literatura je uvedena u kurzu Základní otázky logiky I. (YBFB002).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK