PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základní otázky logiky II. - YBFB003
Anglický název: Introduction to Questions of Logic II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (06.02.2020)
(POZOR: Protože kurz bude poměrně náročný – vzorečky, logický kalkul – lze očekávat, že se v něm během registračního období uvolní nějaká místa, i když teď vypadá plný. Kdo bude mít zájem ještě v třetím týdnu, může mi napsat. T. H.) Úvod do otázek logiky navazující na předmět Základní otázky logiky I., lze však zapisovat samostatně. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: co je řeč, analýza, kalkul, význam atd.? Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice pomocného filosofického oboru od antiky až po moderní matematickou logiku. Studenti jsou vedení jednak k procvičení návyků kalkulu, jednak k seznámení se s filosofickými otázkami logiky.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (06.02.2020)

Témata (mohou se průběžně měnit):

1) Seznámení s tématem logiky
2) Pravda a lež
3) Výrok
4) Jmenná a slovesná část výroku
5) Nutnost
6) Vyplývání
7) Apodiktičnost
8) Sylogismus
9) Dokonalý a nedokonalý sylogismus
10) Vztahy mezi výroky, vztahy mezi různými formami sylogismů
11) Moderní výroková logika
12) Axiomy
13) Pravidla a jejich skládání

Studijní podklady jsou zde.

Studijní literatura:
* Povinná:
ARISTOTELES. První analytiky. 1961, ČSAV.

* Doporučená:
ARISTOTLE. Prior Analytics. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-925040-0.
RUSSELL, B. Introduction to Mathematical Philosophy. 9th edition. London: Routledge, 1956. ISBN 0-415-09604-9.
RUSSELL, B., WHITEHEAD, A. N. Principia Mathematica I. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. 1927. ISBN nepřiděleno. Vybrané kapitoly.
SMITH, R. Aristotle's Logic. In Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2016 [online].

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK