Základní otázky logiky I. - YBFB002
Anglický název: Introduction to Questions of Logic I.
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (27.07.2023)
Úvod do základních otázek logiky. Cílem kurzu je seznámení s výchozími myšlenkami logiky (včetně matematické) a jejich promýšlením: co je výrok, pravda, lež, nutnost atd.? Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice od antiky až po moderní matematickou logiku. Půjde jednak o procvičení návyků kalkulu, jednak o seznámení se s filosofickými otázkami logiky. Kurz je dobré si zapsat spolu se seminářem YBFB004.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (27.07.2023)

Tématem pro zimní semestr bude Aritotelova sylogistika.

Studijní podklady jsou zde.

Studijní literatura:

Řecký text.

Překlady:
ARISTOTELES. První analytiky. 1961, ČSAV. Překl. A. Kříž.
ARISTOTLE. Prior Analytics. Oxford: Oxford University Press, 2009. Překl. G. Striker.
ARISTOTLE. Prior Analytics. University of Adelaide, 2015. Překl. A. J. Jenkinson.

Výklady a přehledy:
SMITH, R. Aristotle's Logic. In Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2016 [online].
Britannica: Syllogisms. [online].