PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do filosofie I. - YBFA001
Anglický název: Introduction to Philosophy I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:680 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB60000
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: YBFA002
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (15.07.2019)
První část dvousemestrálního přednáškového cyklu zakončená zápočtem. Cílem kurzu je otevřít a zpřístupnit studentům filosofický diskurs skrze představení základních otázek a problémů, které zakládají a zároveň průběžně utvářejí tradici evropského myšlení. Kurz je zakončen testem z obsahu přednášek.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (15.07.2019)

Doporučená:

 • . kniha I-III, VI, X. In Aristotelés. Etika Níkomachova . Praha: P. Rezek, 1996, s. -. ISBN 80-901796-7-3..
 • Aristotelés. Politika I.. Praha: OIKOYMENH, 1999, 159 s. ISBN 80-86005-92-5.
 • . kniha I. In Aristotelés. Metafyzika . Praha: Petr Rezek, 2003, s. -. ISBN 80-86027-19-8..
 • Platón. Faidón. Praha: OIKOYMENH, 2000, 105 s. ISBN 80-86005-26-7.
 • . Obrana Sókrata. In Platón. Euthyfrón ; Obrana Sókrata ; Kritón . Praha: OIKOYMENH, 2000, s. -. ISBN 80-86005-99-2..
 • . I.13, II.17-18. In Hobbes, Thomas. Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického . Praha: OIKOYMENH, 2009, s. -. ISBN 978-80-7298-106-9..
 • Descartes, René. Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH, 2015, 127 s. ISBN 978-80-7298-202-8.
 • . Předmluva k druhému vydání. In Kant, Immanuel. Kritika čistého rozumu . Praha: OIKOYMENH, 2001, s. -. ISBN 80-7298-035-1..
 • . Předmluva, I. a II. část. In Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů . Praha: OIKOYMENH, 2014, s. -. ISBN 978-80-7298-501-2..
 • Hume, David. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996, 235 s. ISBN 80-205-0521-0.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (18.12.2019)

* Rozpis přednášek pro ZS 2019: (aktualizovaný rozpis po vyhlášení děk. volna na 15.11.)

 1. Péče o duši u Platóna: 7.10. a 11.10.
 2. Dobrý život podle Aristotela: 14.10. a 18.10.
 3. Poznání u Platóna: 21.10. a 25.10.
 4. Poznání u Aristotela: 1.11 (pátek!) a 4.11. (pondělí!)
 5. Dobrá obec u Platóna a Aristotela: 8.11. a 11.11.
 6. Nové základy poznání (Bacon; Hume): 15.11. 18.11. a 22.11.
 7. Morální filosofie v ostrovní tradici (Hobbes, Locke; Hume): 25.11. a 29.11.
 8. Poznání u R. Descarta a G. W. Leibnize: 2.12. a 6.12.
 9. Kantova kritika poznání: 9.12. a 13.12.
 10. Jednání a svoboda u I. Kanta: 16.12. a 20.12.
 11. Atestace (test):
 • 1. řádný termín: 6.1. (pondělí, v místě a čase přednášky)
 • 2. řádný termín: 10.1. (pátek, v místě a čase přednášky)

Poznámka: V důsledku zdravotní indispozice přednášejícího se přednášky č. 6. a 7. posunuly o týden. V pondělí 18.11. byla přednáška zrušena, v pátek 22.11. proběhla náhradní přednáška č. 8 (tato přednáška byla tedy přednesena pouze jednou). Přednášky č. 9. a 10. proběhnou dle původního plánu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (15.07.2019)

Přednášky vycházejí do velké míry z literatury vypsané pro ústní zkoušku (viz předmět Úvod do filosofie II - YBFA002). Základní doporučenou literaturou k přednáškám jsou tedy vybrané primární tituly z tzv. "setů" (viz odkaz níže). Bližší informace (např. jaké konkrétní tituly budou komentovány) poskytnou jednotliví přednášející.

Přednáškový cyklus bude v zimním semestru zakončen zápočtem, který student získá za sepsání závěrečné práce reflektující témata přednášek, která bude vypracována prezenčně v závěrečném týdnu výuky v semestru (ve zkouškovém období pak budou dva termíny náhradní). Zadání klauzrní práce bude vždy vyhlášeno na místě. 

Pro požadavky k ústní zkoušce , jež je určena pro letní semestr, viz předmět Úvod do filosofie II.

Studenti druhého ročníku, jimž bude chybět zápočet a budou si ho chtít doplnit, nechť se domluví na postupu s garantem předmětu (S. Synek).

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (22.05.2018)

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=1063

Audionahrávky přednášek: http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?id=18260

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK