PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář ke kursu Platónovy dialogy: Epinomis (četba a komentář) - YBF413
Anglický název: Seminář ke kursu Platónovy dialogy: Epinomis (četba a komentář)
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Prerekvizity : YBF399
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (18.12.2018)
Kurs proběhne blokově ve dnech 13. 2. 2019 - 15. 2. 2019 vždy od 9:00 – 17:00 v Jinonicích, podmínkou zápisu je absolvování semináře Platónovy dialogy (Timaios, Kritias, Zákony) ze ZS (nebo podobného semináře). Cílem kursu je procvičit na nepříliš známém a s největším pravděpodobností pseudoplatónském dialogu pokročilou četbu filosofických textů platónské tradice. Nejprve ale doprobereme některé věci, na které nevybyl čas v zimním semestru (statut morku (myelos) z Timaia, člověk jako loutka (thauma) apod.) a dále shrneme nejrelevantnější pasáže Zákonů, na něž Epinomis navazuje (zejména výklad o asebeia z X. knihy a pak samotný závěr XII. knihy (jak dát zákonům trvání (sóteria) a obci zakotvení (ankyra)). Následně začneme číst samotný Epinomis, který má charakter dodatku k Zákonům, jež rozvíjí a zdůrazňuje jejich stěžejní motivy. Práce v semináři bude organizována poněkud jiným způsobem, než obvykle: každý den proběhnou tři bloky po cca 120 minutách, středa bude věnována spíše teoretickému výkladu (doplnění ze ZS, kontext Zákonů, struktura Epinomidy, otázka autorství), ve čtvrtek a pátek potom budeme text seminárně číst a interpretovat na pozadí řeckého textu, tj. je třeba mít text předem přečtený. Zápočet studenti obdrží za aktivní účast v semináři a písemnou práci, v níž zpracují zvolený odborný článek.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (04.02.2019)

Povinná:

  • PLATÓN. Epinomis. In . Platónovy spisy V . Praha: Oikúmené, 2003, s. 405-430. ISBN 80-7298-068-8..
  • Plato. Epinomis. In LAMB, W.R. M. (ed.). Plato vol. XII: Charmides. Alcibiades I and II. Hipparchus. The lovers. Theages. Minos. Epinomis . London: Harvard University Press, 1927, s. 423-487. ISBN ..

Doporučená:

  • Taran, Leonardo. Plato, Philip of Opus, and the pseudo-Platonic Epinomis. Philadelphia: American Philosophical Society, 1975, 416 s. ISBN 0871691078.
  • Saunders, Trevor J. Brisson, Luc. Bibliography on the Epinomis. Sankt Augustin: Academia Verlag, 2000, 141 s. ISBN 3-89665-172-2.
  • Novotný, František. Platonis Epinomis commentariis illustrata. Praha: Československá akademie věd, 1960, 246 s. ISBN .
  • Einarson, Benedict. Aristotle’s Protrepticus and the Structure of the Epinomis. In Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 67 (1936): 261-285.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (04.02.2019)

 

Zápočet studenti obdrží za aktivní účast v semináři a písemnou práci, v níž zpracují zvolený odborný článek.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK