PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úzkost & strach - YBF403
Anglický název: Anxiety & Fear
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (03.12.2018)
Tématem semináře jsou filosofické, psychologické, sociologické a evolučně biologické pohledy na strach a úzkost (a jim blízké emoce) v jejich vzájemné odlišnosti i spjatosti. Seminář přitom kombinuje historický přístup se systematickým. Cílem je najít v rozmanitosti odlišných (někdy až vylučujících se) pohledů jednotu a lépe porozumět uvedeným způsobům tematizace i samotným fenoménům. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3–5 str.).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Richard Zika, Ph.D. (15.01.2019)

Účast na seminářích, závěrečné kolokvium.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK