PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Světová revoluce a Kacířské eseje. Masaryk a Patočka o válce, pokroku a filosofii dějin - YBF398
Anglický název: Světová revoluce a Kacířské eseje. Masaryk a Patočka o válce, pokroku a filosofii dějin
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (04.02.2019)
V kurzu postupně projdeme klíčové pasáže Masarykovy zásadní knihy Světová revoluce, abychom na jejich základě mohli porozumět jeho pojetí humanity, demokracie, filosofie dějin a jeho dějinně-filosofické interpretaci 1. světové války. Poté navážeme četbou a výkladem Kacířských esejů Jana Patočky a budeme sledovat obdobné motivy. Ukáže se přitom mimo jiné, v čem je Patočkova filosofie dějin vůči Masarykově "kacířská", za co Masaryka kritizuje a co v 70. let 20. století nabídl jako alternativu. Úkolem pro nás bude jednak porozumět oběma myslitelům a jednak si klást otázku, zda je ještě něco z těchto historicky vlivných koncepcí filosofie 20. století relevantní i pro čtenáře (a filosofii) století jedenadvacátého.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (04.02.2019)

Z důvodu badatelského pobytu v zahraničí se první hodina uskuteční až  5. března!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK