Hra ve filosofii - YBF393
Anglický název: Play In the Philosophy
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D. (17.06.2019)
V semináři se zabýváme vybranými pojetími hry, v nichž hra zastává význačné místo ne jako odpočinek a zábava, prostředek výchovy či výuky, ale jako antropologický, sociální a ontologický fenomén. V semináři budeme interpretovat a konfrontovat texty těchto autorů: M. M. Bachtin, R. Caillois, Huizinga, U. Eco, E. Fink, M. Foucault, H. G. Gadamer, B. Suits a další. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran).Kolokvium. Literatura: E. Fink, Hra jako symbol světa E. Fink, Oáza štěstí R. Cailllois, Hry a lidé J. Huizinga, Homo ludens P.G. Zimbardo, Luciferův efekt M. Foucault, Dohlížet a trestat B. Suits, What is a game U. Eco, O zrcadlech a jiné eseje
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D. (18.02.2019)

1, Zimbardo

2, Mimésis

3, Fink

4, Caillois

5, Caillois

6, Huizinga

7, Huizinga

8, Eco

9, Bernet

1O, Fink

11, Fink

12, Kolokvium