PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dohlížet a trestat. M. Foucault a F. Nietzsche - YBF392
Anglický název: Discipline and Punish. M. Foucault a F. Nietzsche
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D. (17.06.2019)
V semináři se zabýváme institucí trestání a praxí moci ve vybraných pasážích Genealogie morálky F. Nietzscheho a zejména knihy Dohlížet a trestat M. Foucaulta. Hledáme odpověď na otázku, jaké jsou vztahy společnosti k trestaným, k vězňům, jaký je smysl krutosti veřejných poprav, zda je proces zrodu mírnosti trestání výraz lidskosti a pokrokovosti, nebo změna jednoho způsobu působení moci za jiný. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). Kolokvium. Seznam literatury: M. Foucault, Dohlížet a trestat M. Foucault, Dějiny šílenství M. Foucault, Moc, subjekt a sexualita F. Nietzsche, Genealogie morálky A. Vidler, Spatial violence J. Rajchman, Foucault´s Art of Seeing
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D. (18.02.2019)

1, Foucault

2, Foucault

3, Foucault

4, Foucault

5, Foucault

6 Nietzsche

7,  Nietzsche

8,  Nietzsche

9.  Nietzsche

10,  Nietzsche

11,  Nietzsche

12, kolokvium

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK