PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aristotelés: Politika - YBF381
Anglický název: Aristotle: Politics
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBF3008ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (06.02.2019)
Četba a komentář vybraných pasáží Aristotelovy Politiky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (06.02.2019)

Povinná:

  • Aristotelés. Politika. Praha: Rezek, 2009, 323 s. ISBN 978-80-86027-30-2.

Doporučená:

  • Jinek, Jakub. Obec a politično v Aristotelově myšlení. Praha: OIKOYMENH, 2017, 743 s. ISBN 978-80-7298-208-0.
  • Aristotelés. Politika : řecko-česky. Praha: OIKOYMENH, 1999, 159 s. ISBN 80-86005-92-5.
  • Mulgan, R. G.. Aristotelova politická teorie : úvod do studia politických teorií. Praha: OIKOYMENH, 1998, 199 s. ISBN 80-86005-69-0.
  • . . In Platón. Ústava . Praha: OIKOYMENH, 2001, s. -. ISBN 80-7298-024-6..
  • . . In Platón. Zákony . Praha: OIKOYMENH, 2016, s. -. ISBN 978-80-7298-214-1..

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (06.02.2019)

Požadavky k atestaci

Písemný test v závěru semestru + ústní kolokvium.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK