PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Spory o přirozenost člověka a původ společnosti v britské filosofii 17. a 18. století - YBF370
Anglický název: Disputes over human nature and the origin of society in the British philosophy of 17th and 18th centuries
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (29.05.2018)
V zimním semestru kurz sleduje spory o výklad lidské přirozenosti a jejich důsledky pro rozumění původu společnosti v britské filosofii u Bacona, Hobbese, Shaftesburyho, Locka a Mandevilla, a to v kontextu s protestantskou antropologií pádu člověka a jeho důsledků. V letním semestru pak sleduje kritiku Mandevillova pojetí u Hutchensona a Butlera, proměnu Mandevillovy pozice a pojetí člověka a původu společnosti u Huma, Smithe a dalších vrcholných představitelů skotského osvícenství. Primární texty a výkladová literatura ke kurzu bude převážně v anglickém jazyce, texty na semináři však budou diskutovány v jazyce českém. Posluchači získají atestaci z kurzu jednak na základě akademické eseje (minimálně 1500 slov, český či anglický jazyk), jednak aktivity v průběhu semestru (ústní presentace vybraných témat z relevantních textů).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK