PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Arendtová: Vita Activa (The Human Condition) - YBF332
Anglický název: Arendtová: Vita Activa (The Human Condition)
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (30.01.2019)
Seminární četba a kolaborativní interpretace velkého filosofického díla Hannah Arendtové. Žádné předchozí znalosti nejsou vyžadovány. Jen otevřená mysl, píle a ochota diskutovat a společně promýšlet její argumenty. Východiskem interpretace bude anglický originál.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (31.01.2019)

Pravidelná účast (80 %), průběžná domácí příprava (četba cca 5-10 stran týdně) a závěrečná písemná reflexe vybraného problému. Písemná reflexe proběhne formou krátké klauzurní práce na závěrečné hodině. Student/ka si vybere jedno z nabídnutých témat, které promyslí a svoji úvahu na místě písemně zachytí. Hodnotit se bude především argumentační jasnost a schopnost adaptovat argument z The Human Condition (Vita activa).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK