PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interpretace literárního díla - YBF326
Anglický název: The Interpretation of Literary Works
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (11.07.2017)
Seminář bude věnován interpretaci dvou nejvýznamnější českých spisovatelů druhé poloviny 20. století Milanu Kunderovi a Bohumilu Hrabalovi. Důraz bude kladen na analýzu konkrétních literárních textů (povídek, novel, básní a románů) s ohledem na jejich narativní a tematickou výstavbu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (11.07.2017)

Podmínky atestace: 80% účast na semináři, což s mírnou tolereancí představuje maximálně tři absence. Dále bude vyžadovánat závěrečná astetační práce - interpertace zvoleného literárního textu o maximálním rozsahu 7 normostran. 

Doporučená sekundární literatura k dílu Bohumila Hrabala:

Rothová, Zuzana: Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala
Jankovič, Milan: Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala
Pelán, Jiří: Bohumil Hrabal - Pokus o portrét
Radko Pytlík: Bohumil Hrabal
Radko Pytlík: A neuvěřitelné se stalo skutkem
Mazal, Tomáš: Spisovatel Bohmila Hrabala

 

Doporučená sekundární literatura k dílu Milana Kundery:

Květoslav Chvatík: SVět románů Milana Kundery

Helena Kosková: Milan Kundera

Eva le Grand: Paměť touhy.

Tomáš Kubíček: Vyprávět příběh

Jakub Češka: Království motivů. Motivická analýza románů Milana Kundery. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK