PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nietzsche: Filosofická interpretace - konzultační seminář - YBF325
Anglický název: Nietzsche: A Philosophical Interpretation
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/9 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (11.07.2017)
Kurz je primárně orientován na dva navzájem se doplňující texty: Nietzschovu Genealogii morálky a Koubovu knihu Nietzsche. Filosofická interpretace.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (11.07.2017)

V rámci jednotlivých setkání se nejprve bude probírat Nietzschova kniha, poté kniha Koubova a na závěr by studenti měli odevzdat práci, v níž popíší způsob, jakým Kouba interpretuje Nietzschovu Genealogii. Náplní třetího setkání tedy bude rozprava nad odevzdanou prací.

 

Povinná literatura:

Nietzsche, F., Genealogie morálky, Praha: Aurora, 2002.

Kouba, P., Nietzsche: filosofická interpretace, Praha: OIKOYMENH, 2006.

 

Doporučená literatura:

Deleuze, G., Nietzsche a filosofie, Praha: Herrmann & synové, 2004.

Chavalka, J., Přivtělení a morálka, Praha: Togga, 2014.

Novák, A., (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé, Praha: Togga, 2015.

Kružík, J., Novotný, J., (eds.), Nietzsche a člověk: kořeny filosofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho, Praha: UK, FHS, 2005.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK