PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aristoteles: O duši - YBF304
Anglický název: Aristotle: De Anima
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (02.01.2017)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (31.01.2017)
Povinná:
  • Aristotelés. O duši.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (15.02.2017)

Kurz je zakončen ústním kolokviem, v němž má student prokázat porozumění a obeznámenost se základními myšlenkami textu, jež byl v rámci kurzu přečten.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK