PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II. - YBF3003LI
Anglický název: Philosophy and Gestalt II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (17)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBF3003LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Vyučující: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. (07.02.2016)
Kurz FtZG II v LS 2016 je určen v první půli k systematickému poznání a osvojení principů gestalt přístupu (získaných z gestaltterapie) v souvislosti s principy filozofie a filozofování. Využívá krom myšlení také zkušenost a malé experimenty účastníků. Podporuje uvědomění si vlastního prožívání a zkušenosti účastníků, což slouží jednak k lepšímu kontaktu s požadavky studia, ale i běžnému životu a zkušenosti s filozofií. Druhá část kursu bude věnována cvičením práce s filozofickými texty a prohlubování zkušenosti účastníků. Spojení teorie i zkušenosti v "živé přítomnosti" si vyžádalo rozšířený čas seminářů, ale dodává energii. Kurs navazuje na kurs ze ZS, počet nových účastníků nemá přesáhnout počet dřívějších. Texty jsou věnovány otázkám svobody, tvorby, rozhovoru, vztahu Já-Ty a dalším tématům.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. (07.02.2016)

1)     Obecné principy gestalt přístupu a celého kursu; motiv "tady a teď"

2)     Seznámení účastníků. Princip potřeby; metody práce, souvislost s gestaltem a s filozofií

3)     Gestalt, organicismus, holismus a proces; procvičení

4)     Uvědomění a jeho role (gestalt, studium, život, filozofie) - ukázky

5)     Holismus, hranice a kontakt; pole účastníků; polarity

6)     Fenomenologie vnímání, práce a kontaktu

7)     Otázky umění hovořit; dialog; já - ty; (dialektika)

8)     Odpor, impass, tvořivost

9)     Některé gestaltové techniky a filozofie

10)   Rozvíjení dialogu

11)   Existenciální otázky

12)   Zhodnocování kursu a závěrečná cvičení

13)   Prezentace k atestu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK